Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.06.2014 № 173

м. Вугледар

Про затвердження Положення про організацію «Телефону довіри» у Вугледарській міській раді

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.01.2012 №4 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.09.2008 №480», від 09.11.2013 №1005 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації» та з метою впорядкування роботи «Телефону довіри» у Вугледарській міській раді, керуючись ст. 17, 18, 40, п.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про організацію «Телефону довіри» у Вугледарській міській раді (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, п.1 рішення виконавчого комітету від 15.10.2008 № 399 «Про затвердження Положення про організацію «Телефону довіри» та Положення про порядок проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян у Вугледарській міській раді».

Секретар міської ради В.В. Войцеховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

18.06.2014 № 173

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи «Телефону довіри» у Вугледарській міській раді

1. Загальні положення

1.1. «Телефон довіри» утворюється з метою поширення зворотного зв’язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальної громади міста, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

1.2. Це Положення розроблено у відповідності до законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.2008 № 78 «Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008», інших нормативно-правових актів.

2. Організація проведення «Телефону довіри»

2.1. Функціонування телефонного зв’язку з населенням «Телефон довіри» запроваджується та припиняється за рішенням виконавчого комітету.

2.2. «Телефон довіри» в міській раді працює з 1400 до 1600 години щодня за номером 6-55-24.

2.3. Організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою „Телефону довіри” здійснюється загальним відділом міської ради.

3. Основні завдання міської ради

щодо функціонування «Телефону довіри»

3.1. Надання інформаційних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах, з приводу чого зателефонували до міської ради.

3.2. Повідомлення, що надійшли до міської ради за «Телефоном довіри», централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках та обліковуються за допомогою електронно-обчислюваної техніки працівниками відділу.

3.3. Посадова особа, відповідальна за роботу щодо прийняття, обліку, реєстрації, розгляду та контролю за повідомленнями, що надійшли до міської ради за «Телефоном довіри» (далі – Посадова особа), пропонує заявникові повідомити:

3.3.1. Інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові, адресу, контактний телефон);

3.3.2. Максимально деталізовану інформацію по суті події, що стала причиною звернення за «Телефоном довіри»;

3.3.3. Іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення порушеного питання.

3.4. Посадова особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян» до звернень громадян з порушених питань.

При бажанні заявника надіслати письмове звернення, Посадова особа зобов’язана повідомити йому поштову адресу міської ради, а також прізвище, ім’я, по батькові посадової особи міської ради, уповноваженої на розгляд звернень.

3.5. У разі отримання повідомлення про корупційне правопорушення Посадова особа передає протягом робочого дня таке повідомлення на картці обліку до керуючого справами виконкому для подальшого інформування керівництва міської ради та відповідних правоохоронних органів.

3.6. Оперативний розгляд порушених громадянами питань.

3.7. Співпраця з місцевими органами виконавчої влади та структурними підрозділами міської ради, соціальними, комунальними службами, іншими установами та організаціями з метою надання ефективної термінової допомоги громадянам, які звернулись за „Телефоном довіри” щодо вирішення конкретних питань.

3.8. Загальний відділ міської ради має право надавати, у межах своєї компетенції та цього Положення, доручення посадовим особам місцевих органів виконавчої влади та структурних підрозділів міської ради, соціальних, комунальних служб, установ та організацій, до повноважень яких належить вирішення порушених населенням питань щодо визначення шляхів можливої допомоги заявникам, припинення неправомірних дій, вжиття невідкладних заходів з виявлення і усунення причин, що сприяли порушенням та одержувати від них інформації щодо реального виконання прийнятих за повідомленнями громадян рішень.

3.9. Здійснення внутрішнього моніторингу ефективності роботи «Телефону довіри» та звітування кожну четверту п’ятницю місяця про його роботу перед міським головою.

Звіт повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до міської ради за «Телефоном довіри» за місяць, з наростаючим підсумком з початку поточного року;

- основні питання, що порушуються;

- результати розгляду.

4. Принципи роботи «Телефону довіри»

4.1. Безоплатність, доступність.

4.2. Законність, гуманізм, дотримання прав людини.

4.3. Професійність, дотримання етичних та правових норм.

4.4. Відсутність політичного, ідеологічного або релігійного тиску на особу, добровільність у прийнятті допомоги.

Керуючий справами виконкому О.В.Порфіленко

Положення про організацію роботи «Телефону довіри» у Вугледарській міській раді розроблено загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу Н.О.Харкавлюк