ЗМІСТ

1.      Оцінка соціально-економічної ситуації  в місті

2.      Розвиток людського потенціалу

         2.1.   Демографічно-ресурсний розвиток

         2.2.   Зайнятість населення та ринок праці

         2.3.   Доходи населення та заробітна плата

         2.4.   Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

         2.5.   Соціальний захист населення

         2.6.   Охорона здоров'я

         2.7.   Освіта

         2.8.   Підтримка сім'ї, дітей та молоді. Захист прав дітей-сиріт та дітей,

         позбавлених батьківського піклування

         2.9.   Культура

        2.10.     Фізичне виховання та спорт

        2.11.     Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

        2.12.     Охорона навколишнього природного середовища

        2.13.     Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

        2.14.     Розвиток інформаційного простору

3.      Створення  умов для сталого економічного розвитку

        3.1.   Податкова політика

        3.2.   Бюджетна політика

        3.3.   Дерегуляція та розвиток підприємництва

        3.4.   Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів

        3.5.   Інвестиційна діяльність

        3.6.   Науково-технічна та інноваційна діяльність

        3.7.   Розвиток земельних відносин

4.      Модернізація виробництва та інфраструктури

        4.1.   Вугільна промисловість

        4.2.   Енергозбереження

        4.3.   Розвиток сфери послуг

        4.4.   Житлове будівництво

        4.5.   Житлово-комунальне господарство

        4.6.   Утилізація та переробка відходів

        4.7.   Формування конкурентного середовища

5.      Впровадження заходів територіального планування

6.      Перелік пріоритетних інвестиційних проектів

7.      Основні показники економічного і соціального розвитку
         міста на 2013 рік

8.       Фінансове забезпечення заходів Програми