Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

24.01.2014/6-47-8

г. Угледар

О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре»

В соответствии с ст. 7, 13 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», руководствуясь ст. 25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в решение городского совета от 02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре», утвердив План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре в новой редакции (прилагается).

2. Решение городского совета от 31.12.2013/6-46-8 «О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре» - считать утратившим силу.

Городской голова А.М. Ширинский

УТВЕРЖДЕНО

решение городского совета

24.01.2014/6-47-8

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2014 рік в м. Вугледарі в новій редакції

№ п/п

Назва проекту

Ціль прийняття

проекту

Строк підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення

1.

Рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вугледара»

Удосконалення та приведення у відповідність до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» правил благоустрою території міста, визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою міста, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Протягом 2014 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

2.

Рішення міської ради «Про порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»

Приведення механізму надання дозволу на експлуатацію об’єкта  поводження з небезпечними відходами у відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Протягом

2014 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

3.

Рішення Вугледарської міської ради від 18.03.2011/6-7-7 про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Приведення у відповідність із прийнятими державними нормативними актами

Січень-березень

Вугледарське міське фінансове управління

4.

Рішення Вугледарської міської ради від 29.12.2011/6-17-25 про затвердження Положення про встановлення ставок на сплату єдиного податку

Приведення у відповідність із прийнятими державними нормативними актами

Січень-березень

Вугледарське міське фінансове управління

5.

Рішення Вугледарської міської ради «Об утверждении Порядка размещения временных сооружений на территории города Угледара»

Забезпечення благоустрою міста, впорядкування роботи по розміщенню, облаштуванню тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Вугледара

Січень-березень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

6.

Рішення Вугледарської міської ради «О внесении изменений в решение Угледарского городского сонета 23.03.2008/5-32-8 «Об утверждении арендной платы» від 21.03.2008/5-32-8

- заява гр-ки Павлєнко К.О. від 10.01.2014 року №02-0065-36а/1 про внесення змін до договору оренді земельної ділянки від 17 січня 2007 року № 4 АА007239-040716300026 на період будівництва магазину

Січень-березень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

7

Рішення «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» норм та лімітів споживання питної водипідприємствами, організаціями, установами та населенням міста Вугледара на 2014 рік»

Раціональне використання питної води, керуючись ст.2, ст.4, ст.13, ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись ст.17, п.5 ч. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» діючі норми та ліміти споживання питної води підприємствами, організаціями, установами та населенням міста Вугледара на 2013 рік затверджувалися рішенням виконавчого комітету від 17.04.2013 №131

Протягом

2014 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

Секретар міської ради В.В.Войцеховський

План підготовлено юридичним відділом

Начальник юридичного відділу М.М. Захарова

Пояснительная записка

к проекту решения городского совета

«О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре»

1.​ Обоснование необходимости принятия решения

согласно с требованиями ст. 7 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности»

2.​ Цель и пути ее достижения

2.1. Дополнить План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре п.п. 6 в связи с:

заявлением гр-ки Павлєнко К.А. от 10.01.2014 года №02-0065-36а/1 о внесении изменений в договор аренді земельного участка от 17 января 2007 года № 4 АА007239-040716300026 на период строительства магазина

2.2. Дополнить План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре п.п. 7 в связи с:

письмом коммунального предприятия «Управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам Угледарского городского совета» от 25.12.2013 №9452 об утверждении текущих индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды коммунального предприятия «Управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам Угледарского городского совета» норм и лимитов потребления питьевой воды предприятиями, организациями, учреждениями и населением города Угледара на 2014 год

Начальник юридического отдела М.М. Захарова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения городского совета

О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре

Подготовил:

Начальник юридического отдела

М.М. Захарова

Согласовано:

Секретарь городского совета

В.В.Войцеховский

Председатель

постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка, защиты прав граждан, работе с общественными организациями и по осуществлению государственной регуляторной политики

С.Н.Гармаш

Главный специалист

отдела внутренней политики и

связей с общественностью

А.В.Маковецкая

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

С.С. Літвінова