Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

31.12.2013/6-46-2

г.Угледар

Об утверждении Программы «Обеспечение минимально достаточного уровня безопасности населения и территорий г. Угледара от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2017 года»
С целью улучшения качества оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в г. Угледаре, руководствуясь Кодексом гражданской защиты Украины; ст.25, ст.26, ст.38 Закона Украины  «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу «Обеспечение минимально достаточного уровня безопасности населения и территорий г. Угледара от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2017 года».

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета и финансов (Нешко) и на постоянную комиссию по вопросам  депутатской деятельности  и этики, законности, правопорядка, защиты прав граждан, работе с общественными организациями и по осуществлению государственной регуляторной  политики (Гармаш).

 

Городской голова                                                                 А.М. Ширинский

                                                                                

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

31.12.2013/6-46-2

Програма

забезпечення мінімально достатнього рівня

безпеки населення і території  м.Вугледара

від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

на 2014-2017 роки

 

м.Вугледар

ПАСПОРТ

регіональної програми

1.Назва

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Вугледар від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки.

2.Підстава для розроблення

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. №5403-VI.

3.Регіональний замовник або координатор

Вугледарська міська рада.

4.Регіональні замовники-співвиконавці

ДПРЧ-74 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

5.Мета

Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Вугледар та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах.

6.Початок, закінчення виконання

2014-2017 роки.

7.Етапи виконання

            -

8.Загальні обсяги фінансування (попередні дані)          

                        тис.грн.

Всього

в тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

кошти підприємств

інші джерела

86,0

-

86,0

--

-

9.Кількісні та якісні критерії ефективності

Створення ефективної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; забезпечення достатнього рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; забезпечення ефективності функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям; зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків; підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту; зменшення кількості постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій

 

Зміст

Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення

і території  м.Вугледара  від  надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру  на 2014-2017 роки

 

 

Вступ

- 4

1.

Загальний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру за 2010 – 2013 роки та прогноз на майбутнє

- 5

2.

Цілі та основні завдання Програми

- 7

3.

Механізм реалізації Програми

- 8

3.1.

Організаційне забезпечення

3.2.

Фінансове забезпечення

4.

Очікувані результати

Додаток . Фінансове забезпечення та очікувані кількісні показники виконання заходів Програми

 

Вступ

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Вугледара від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки (далі - Програма) розроблена 7 державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області   відповідно до Кодексу цивільного захисту України від  02.10.2012 р. №5403-VI.

Програма визначає основні цілі і завдання розвитку територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з питань захисту населення і території м. Вугледар від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, попередження та оперативного реагування на них до 2017 року.

Програма заснована на показниках техногенно-природної небезпеки міста, заходах державного регулювання, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій, а також позитивних тенденціях вирішення питань попередження та реагування в місті за період 2010 – 2013 років.

Програмою передбачені заходи, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, власних ресурсів міста й інших джерел.

Програма визначає мету та пріоритетні напрямки дій в 2014-2017 роках щодо подолання негативних наслідків кризи в реальній сфері цивільного захисту.

 

  1. 1.Загальний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру за 2010 – 2013 роки та прогноз на майбутнє.

Нинішній рівень природно-техногенної безпеки регіону значною мірою зумовлений надмірними техногенними навантаженнями на довкілля. Найбільшого техногенного навантаження зазнають промислові підприємства міста - шахти «Південно-Донбаська №1», «Південно-Донбаська №3» , очисні споруди та водонасосна станція м.Вугледар  з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення аварій та катастроф техногенного походження.

Цей ризик постійно зростає внаслідок підвищення частки застарілих технологій та обладнання, зниження темпів відновлення і модернізації виробництва. Зношеність основних виробничих фондів усіх галузей господарств міста становить у середньому 50 відсотків. Потенційно небезпечні виробництва мають значну питому вагу в структурі промисловості міста.

За умов браку коштів на підтримання техногенної безпеки дуже повільно і несвоєчасно здійснюється оновлення або заміна застарілих основних виробничих фондів, рівень зношеності яких наближається до критичного. У багатьох випадках антропогенна діяльність призводить до того, що потенційно небезпечні об'єкти господарювання рік у рік стають все вразливішими до дії природних факторів, що збільшує небезпеку виникнення на них вторинних техногенних надзвичайних ситуацій. Поєднання факторів техногенної та природної небезпеки значно збільшує ризики виникнення надзвичайних ситуацій та посилює їх негативні наслідки.

Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки населення і територій зумовлена тенденціями зростання збитків і шкоди територіям, що спричиняються небезпечними природними явищами, промисловими аваріями і катастрофами. Ризики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру невпинно зростають.

Діяльність системи цивільного захисту, як складової забезпечення природно-техногенної безпеки, орієнтована на зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення шляхом забезпечення ефективного функціонування єдиної системи цивільного захисту. Населення, об'єкти господарювання та територія міста  продовжують перебувати під значним негативним впливом уражаючих чинників природного та техногенного походження, які призводять до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища, значних економічних збитків.

Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері визначались природними особливостями території міста, несприятливими наслідками глобальних змін клімату, недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської діяльності.

Апаратура оповіщення, яка використовується в місцевій системі оповіщення, вичерпала свій ресурс експлуатації та знята з виробництва. Ремонтні комплекти використані повністю, через наднормативні терміни експлуатації підвищується кількість технічних несправностей.

Незважаючи на досягнуті позитивні результати, ряд проблем у сфері захисту населення і території м.Вугледара залишаються невирішеними, зберігається високий ризик виникнення на території міста надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Так, на території м. Вугледара за 2012 рік виникло 42 пожежі. Прямий збиток від пожеж перевищив 121000 грн, врятовано 446000 грн.

Залишається недостатнім рівень інформування населення, інформаційно-аналітичної підтримки заходів, пов’язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

Рівень технічного і матеріального забезпечення ДПРЧ-74 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, яка

розташована на території м. Вугледар,  не досягає оптимального рівня для адекватного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для міста.

Для зменшення кількості подій, пов’язаних з загибеллю людей на воді, під час пожеж, необхідна модернізація спеціальної техніки та обладнання підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Перелічені важливі питання потребують подальшого вирішення, особливо з урахуванням негативної статистики, пов’язаної з надзвичайними ситуаціями та прогнозами щодо збільшення їх кількості і масштабів.

Враховуючи особливості прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру можна припустити, що кількість надзвичайних ситуацій (пожеж, загибель людей на воді та в ДТП) зростатиме і в подальшому.

Переважна більшість надзвичайних ситуацій пов’язана з нещасними випадками з людьми на воді та під час виконання трудових обов'язків. Головними причинами виникнення цих подій є порушення громадянами правил власної безпеки, нехтування вимогами техніки безпеки та правилами поведінки на водних об'єктах. Враховуючи причини виникнення таких надзвичайних ситуацій та відсутність методів щодо їх прогнозування, оцінити ризик їх виникнення на даний час неможливо.

Зважаючи на сьогоднішній стан економіки, виконання превентивних заходів з попередження надзвичайних ситуацій у повному обсязі неможливе, особливо якщо прийняти до уваги  витрати на зазначені цілі. Тому дуже важливо забезпечити своєчасний захист населення при мінімальних економічних витратах шляхом якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, підтримки безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічного обслуговування місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту, накопичення матеріально-технічних засобів в резервах міста. В умовах несприятливих прогнозів затвердження і реалізація заходів Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Вугледар  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру зведе до мінімуму економічні та фінансові збитки й людські втрати.

Сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру з кожним роком зростають на 10-30% і наближаються до критичної відмітки. При її досягненні жодний регіон, включаючи м. Вугледар, не буде в змозі самостійно надолужити їх за рахунок власних ресурсів без втрати свого поступального соціально-економічного розвитку, тому що програми відновлення і реконструкції  вимагають значно більших матеріальних і фінансових ресурсів, ніж будь-які інші програми.

Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру шляхом здійснення комплексних превентивних заходів, здатних помітно зменшити ризик і пом’якшити наслідки техногенних і природних надзвичайних подій уявляється важливим ще й тому, що витрати на реалізацію таких заходів, за розрахунками міжнародних експертів, майже у 15 разів менше витрат на ліквідацію їх наслідків.

2.Цілі та основні завдання Програми

Головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Вугледара та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей.

Для досягнення поставленої мети визначені головні дії за наступними напрямками.

В напрямку практичних заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій шляхом проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів міста.

В напрямку практичних заходів з технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту:

-         технічне переоснащення ДПРЧ-74 7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області шляхом переозброєння й модернізації спеціальної пожежної техніки й спеціального устаткування.

3.Механізм реалізації Програми

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних програмних заходів (додаток).

7 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області з урахуванням коштів, які щорічно виділяються на реалізацію Програми, уточнює заходи, проміжні терміни їх виконання та обсяги фінансування

3.1.Організаційне забезпечення

Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестиційної політики Вугледарської міської ради та надає облдержадміністрації інформацію про хід виконання завдань Програми у встановлені терміни.

Контроль за використанням бюджетних коштів, направлених на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

7 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області звітуює про хід виконання Програми Вугледарській міській раді у встановленому порядку

3.2.Фінансове забезпечення

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить 86000 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – 86000 тис. грн. (додаток 1).

Обсяг фінансового забезпечення визначено на основі аналізу цін 2013 року і буде уточнюватися під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік.

Фінансування Програми за рахунок коштів  місцевого бюджету здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання завдань із забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   

4.Очікувані результати

В результаті виконання Програми у м.Вугледарі буде забезпечено належний рівень безпеки населення і території міста. Реалізація програмних заходів дозволить знизити бюджетні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, зменшити середньорічні збитки населення від негативного впливу надзвичайних ситуацій та витрати на їх компенсацію постраждалим, отримання гарантованої допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій та створення додаткових умов для подальшого економічного і соціального розвитку міста

Attachments:
Download this file (Додаток 1.doc)Додаток 1.doc