Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ

 

31.12.2013/6-46-4

г. Угледар

О внесении изменений и дополнений в решение городского совета   02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре»

В соответствии со ст.7, ст.13 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», руководствуясь ст.25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в решение городского совета 02.12.2013/6-44-6 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре», утвердив План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год в г. Угледаре в новой редакции (прилагается).

Городской голова                                                                          А.М. Ширинский

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

31.12.2013/6-46-4

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2014 рік в м. Вугледарі в новій редакції

№ п/п

Назва проекту

Ціль прийняття

проекту

Строк підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення

1.

Рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вугледара»

Удосконалення та приведення у відповідність до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» правил благоустрою території міста, визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою міста, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Протягом 2014 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

2.

Рішення міської ради «Про порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами «

Приведення механізму надання дозволу на експлуатацію об’єкта  поводження з небезпечними відходами у відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Протягом

2014 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

3.

Рішення  міської ради від 18.03.2011/6-7-7 «Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Приведення у відповідність із прийнятими державними нормативними актами

Січень-березень

Вугледарське міське фінансове управління

4.

Рішення  міської ради від 29.12.2011/6-17-25 «Про затвердження Положення про встановлення ставок на сплату єдиного податку

Приведення у відповідність із прийнятими державними нормативними актами

Січень-березень

Вугледарське міське фінансове управління

5.

Рішення  міської ради «Об утверждении Порядка размещения временных сооружений на территории города Угледара»

Забезпечення благоустрою міста, впорядкування роботи по розміщенню, облаштуванню тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Вугледара

Січень-березень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

Секретар міської ради                                                                                                                   В.В.Войцеховський

План підготовлено юридичним відділом

Начальник юридичного відділу                                                                М.М.Захарова