Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

20.11.2013                                                  № 316

м. Вугледар

Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах Вугледарської міської ради та затвердження положення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах міської ради, керуючись ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИВ:

1. Визначити уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах Вугледарської міської ради (додається).

2. Затвердити положення про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах  Вугледарської міської ради (додається).

3. Визначити юридичний відділ міської ради уповноваженим органом, який здійснює координацію та методичне керівництво з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради  та комунальних підприємствах  Вугледарської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Порфіленко О.В.

Міський голова                                                                    А.М. Ширінський

Додаток

до рішення виконавчого комітету

20.11.2013 № 316

Уповноважені особи

з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах Вугледарської міської ради

№ п/п

Посада

1

Керуючий справами виконкому

2

Начальник організаційного відділу

3

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

4

Головний архітектор відділу містобудування та архітектури

5

Начальник відділу у справах сім’ї та молоді

6

Начальник відділу у справах фізичної культури та спорту

7

Начальник служби у справах дітей

8

Начальник відділу економіки

9

Начальник відділу торгівлі, розвитку підприємництва

10

Головний бухгалтер відділу обліку та звітності

11

Начальник загального відділу

12

Начальник відділу житлово-комунального господарства

13

Начальник юридичного відділу

14

Начальник архівного відділу

15

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

16

Начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

17

Начальник відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

18

Начальник міського фінансового управління

19

Начальник міського відділу культури та туризму

20

Начальник міського відділу освіти

21

Начальник управління праці та соціального захисту населення

22

Директор територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та непрацездатних громадян м. Вугледара

23

Директор комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-кумунальних послуг Вугдедарської міської ради»

24

Начальник КП БТІ м. Вугледара

25

Головний лікар комунального закладу «Вугледарський центр первинної медико-санітарної допомоги»

26

Головний лікар лікувально-профілактичного закладу Центральної міської лікарні міста Вугледара

27

Директор Вугледарського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Керуючий справами виконкому                                            О.В. Порфіленко

Підготував

начальник юридичного відділу Захарова М.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

20.11.2013 № 316

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах та комунальних підприємствах Вугледарської міської ради

1. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах та комунальних підприємствах Вугледарської міської ради (далі - уповноважені особи) визначаються з числа керівників виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради у порядку, визначеному законодавством за рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

3. Уповноважені особи у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважені особи підзвітні міському голові.

4. Основними завданнями уповноважених осіб є:

4.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

4.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

4.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4.4. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

4.5. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

4.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважені особи відповідно до покладених на них завдань:

5.1. Розробляють та проводять заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснюють контроль за їх проведенням;

5.2. Надають роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

5.3. Вживають заходи до виявлення конфлікту інтересів та сприяють його усуненню, контролюють дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляють сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб відповідного виконавчого органу та комунального підприємства міської ради, вносять міському голові пропозиції, щодо усунення таких ризиків;

5.4. Надають допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводять у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5.5. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляють про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

5.6. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформують в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

5.7. Ведуть облік працівників виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

5.8. Взаємодіють з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

5.9. Розглядають в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноважених осіб під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважених осіб обов’язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань, забороняється.

7. Уповноважені особи мають право:

7.1 Отримувати від виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств Вугледарської міської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

7.2. Отримувати від працівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств Вугледарської міської ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

7.3. Ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважених осіб завдань.

8. Уповноважені особи беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах міської ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважені особи під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважені особи можуть залучатися до проведення:

9.1. Експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами міської ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

9.2. Внутрішнього аудиту виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міської ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Юридичний відділ міської ради здійснює координацію та методичне керівництво з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради  та комунальних підприємствах  Вугледарської міської ради.

11. Міський голова сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженими особами покладених на них завдань.

Керуючий справами виконкому                                            О.В. Порфіленко

Підготував

начальник юридичного відділу Захарова М.М.