Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20.11.2013                                             № 318

м. Вугледар

Про створення комісії з

профілактики правопорушень,

забезпечення законності і

правопорядку

         З метою активізації діяльності щодо профілактики правопорушень, попередження злочинності, забезпечення громадського порядку і безпеки на території міста, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України                    від 08.08.2012 року № 767 «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 15.02.2013 №70 “Про обласну міжвідомчу комісію з профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку облдержадміністрації”, керуючись ст.17, 18, п.2 ч.1 ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

ВИРІШИВ:

            1.Створити комісію з профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити положення про комісію з профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку (додається).

3. Визнати рішення виконавчого комітету від 17.10.2007 №415 “Про створення постійної комісії з питань боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки та порядку” таким, що втратило чинність.

Міський голова                                                                    А.М. Ширінський

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення виконавчого комітету

                                                                           20.11.2013 № 318

СКЛАД

комісії з профілактики правопорушень,

забезпечення законності і правопорядку

Ширінський

Алім Мамбетович

міський голова, голова комісії

Іваницький

Володимир Вікторович

перший заступник міського голови, заступник

голови комісії

Шиян

Ірина Миколаївна

начальник відділу внутрішньої політики та

зв'язків з громадськістю, секретар комісії

Члени комісії:

Акопян

Самвел Олександрович

начальник міського відділу ГУ МВС України в Донецькій області (за узгодженням)

Вюнсковська

Ірина Віктотрівна

начальник кримінально- виконавчої інспекції м. Вугледара (за узгодженням)

Деркач

Наталія Олександрівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Захарова

Марина Миколаївна

начальник юридичного відділу

Куксіна

Вікторія Сергіївна

директор міського Вугледарського міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Орел

Наталія Миколаївна

начальник міського управління юстиції

(за узгодженням)

Устименко

Віктор Вікторович

заступник начальника міського відділу ГУ МВС України в Донецькій області - начальник міліції громадської безпеки (за узгодженням)

Чекіна

Анжела Василівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                           О.В. Порфіленко

Розроблено:

Начальник відділу

внутрішньої політики та

зв'язків з громадськістю                                                               І.М.Шиян

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення виконавчого комітету

                                                                           20.11.2013 № 318

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з профілактики правопорушень,

забезпечення законності і правопорядку

         1.Комісія з профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку (далі - Комісія) утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради і є консультативно-дорадчим органом.

         2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

         3.До складу Комісії можуть входити керівники управлінь, відділів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, відповідних служб.

         4.Основними завданнями Комісії є:

         4.1.Сприяння в здійсненні повноважень в організації заходів по боротьбі зі злочинністю, забезпеченню громадського порядку та безпеки, профілактики правопорушень та запобіганню злочинності, забезпеченню законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян.

         4.2.Координація діяльності виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади з питань організації заходів з профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

         4.3.Аналіз та оцінка криміногенної обстановки на території міста, визначення пріоритетних напрямків боротьби зі злочинністю, розробка заходів щодо профілактики правопорушень та запобігання злочинності.

         5.Відповідно до покладених завдань Комісія:

         5.1.Об’єднує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з питань профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян та боротьби зі злочинністю.

         5.2.Готує узагальнені матеріали з питань профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і вносить пропозиції по основних напрямках боротьби з нею.

         6.Комісія має право:

         6.1.Запрошувати на засідання Комісії керівників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади для інформування про стан забезпечення законності і правопорядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на відповідній території.

         6.2.Утворювати, в разі потреби, тимчасові та робочі групи із залученням  представників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності заходів з профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

         6.3.Одержувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій і підприємств незалежно від форми власності відповідну інформацію.

         6.4.Надавати державним органам, установам, організаціям, підприємствам незалежно від форми власності та відповідно до діючого законодавства України рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють злочинним проявам та іншим правопорушенням.

         7.Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання.

7.1.Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, та є правомочними, якщо на них присутні не менш, як половина членів Комісії.

7.2.Для участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися посадові особи  органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій і підприємств незалежно від форми власності (за згодою їх керівництва) та інші особи.

         7.3.Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні).

         7.4.Комісія визначає порядок своєї роботи та у межах своєї компетенції приймає рішення, які фіксуються у протоколах. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер та можуть бути реалізовані шляхом внесення в  установленому порядку на розгляд виконавчого комітету та міської ради.

         8.Комісія інформує громадськість про свою діяльність на офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської ради та у засобах масової інфомації.

         9.Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює виконавчий комітет міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                           О.В.Порфіленко

Розроблено:

Начальник відділу

внутрішньої політики та

зв'язків з громадськістю                                                               І.М.Шиян