Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2013/6-42-13

г. Угледар

О внесении изменений и дополнений в решение городского совета 13.12.2012/6-31-8 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2013 год в г. Угледаре»

В соответствии с ст. 7, 13 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», руководствуясь ст. 25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в решение городского совета 13.12.2012/6-31-8 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2013 год в г. Угледаре», утвердив План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2013 год в г. Угледаре в новой редакции (прилагается).

2. Решение городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение городского совета 13.12.2012/6-31-8 «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2013 год в г. Угледаре» 21.06.2013/6-38-10 - считать утратившим силу.

 

 

Городской голова              А.М. Ширинский

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

решение городского совета

18.10.2013/6-42-13

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2013 рік в м. Вугледарі в новій редакції

№ п/п

Назва проекту

Мета прийняття

проекту

Строк підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення

1.

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 18.01.2012 № 17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі”

- необхідність затвердження нового складу робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами у м. Вугледарі.

Січень-липень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

2.

Про внесення змін до рішення міської ради от 23.07.2007/5-22-11 “Об утверждении “Порядка перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые»

- зміни в діючому законодавстві України та в нормативно-правових актах Вугледарської міської ради, а саме:

- в зв’язку з втратою чинності рішення виконкому від 19.07.2006 № 304 “Про затвердження Порядка і умов реконструкції, перепланування, переобладнання жилих і нежилих у жилих будинках приміщень”, на яке є посилання в рішенні;

- в зв’язку зі зміною назви постійної депутатської комісії, яка розглядає заяви та документи щодо переведення жилих приміщень в нежилі;

- в зв’язку з прийняттям Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів”, якими на сьогоднішній час регулюється питання виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію

Січень-липень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

3.

Рішення виконавчого комітету «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів для населення, бюджетних організацій та інших споживачів міста Вугледара»

- згідно Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 п.7 зазначені норми переглядаються один раз на п'ять років. Діючі норми затверджувалися рішеннями виконавчого комітету від 16.02.2005 №64 (для населення) та від 19.11.2003 №493 (для об’єктів адміністративно-культурного призначення)

Лютий-травень

Директор

КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

4.

Рішення міської ради «О проведении конкурса по определению исполнителя услуг по сбору, вывозу твердых бытовых отходов в г.Угледар»

- в зв’язку з затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. №1173 Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів

Лютий-травень

Директор

КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

5.

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради «Про затвердження калькуляції вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням, які надаються населенню»

- в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали, з метою удосконалення порядку обслуговування населення ритуальними послугами, пов’язаними з похованням та регулюванням цін на ритуальні послуги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 «Про затвердження порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій», керуючись ст.8, ст.10, ст.14, ст.16 Закону України «Про поховання та похоронну справу». Діюча калькуляція вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням, які надаються населенню затверджувалася рішенням виконавчого комітету від 21.09.2011 №298

Лютий-травень

Директор

КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

6.

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради «О внесении дополнений в решение городского совета от 23.01.2007/5-14-9 «Об утверждении Положения об аренде имущества (движимого, недвижимого), являющегося коммунальной собственностью территориальной громады и Методики расчета порядка использования платы за аренду имущества (движимого, недвижимого), являющегося коммунальной собственностью территориальной громады»

-​ з метою сприяння діяльності ОСББ та з урахуванням того, що не в усих житлових будинках, де створені ОСББ є нежитлові приміщення для розташування правління ОСББ

-​ 

Лютий-травень

Директор

КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

7.

Про внесення змін до рішення міської ради «О внесении изменений в решение городского сонета от 19.06.2003/IV-12-16 «Об утверждении Положения об аренде нежилых помещений физическими лицами»

- з метою підвищення ефективності використання комунальної власності територіальної громади пропонується по тексту Положення про оренду нежитлових приміщень фізичними особами слова «Фонд комунальної власності Вугледарської міської ради» замінити словами «Комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

Квітень-липень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради»

8.

Про внесення змін до рішення міської ради «Об утверждении Положения об аренде имущества, являющегося коммунальной собственностью территориальной громады в новой редакции» 24.05.2007/5-20-14

- в зв’язку зі змінами в діючому законодавстві України щодо питань оренди

- надання щоквартальної звітності про стан укладення договорів оренди комунального майна підприємств, установ, закладів комунальної форми власності виконавчому комітету Вугледарської міської ради.

Квітень-липень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради»

9.

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради «Об утверждении Правил благоустройства территории города Угледара»

- в зв’язку з прийняттям ЗУ від 17.05.2012 №4710-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів”;

- в зв’язку з прийняттям змін до Правил дорожнього руху України;

- в зв’язку з уточненням та доповнення термінів та понять, що використовуються в діючих правилах благоустрою;

Червень-серпень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради»

10.

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради «Про затвердження калькуляції вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням, які надаються населенню»

-​ в зв’язку з висновком Антимонопольного комітету України 29.03.2013 р. №03-518

-​ в зв’язку з вимогами ст.8, ст.10, ст.14, ст.16 Закону України «Про поховання та похоронну справу, наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 №52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг на виготовлення предметів ритуальної належності»

Червень-серпень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради»

11.

Про внесення змін до рішення міської ради «Об утверждении арендной платы» від 21.03.2008/5-32-8

- у відповідності зі ст. 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати за землю встановлюється у договорі оренди, але річна сума не може бути менше (крім земель сільськогосподарського призначення) - трикратного розміру земельного податку, і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
З метою ефективного використання земельних ділянок, отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету від оренди землі, забезпечення належного фінансування міського бюджету та програм соціально-економічного розвитку, цим рішенням передбачається підвищити розмір орендної плати, а також ввести нові підвищувальні коефіцієнти, які використовуються при розрахунку орендної плати

Листопад-грудень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

12.

Рішення міської ради  «Об утверждении Положения об осуществлении самоуправляющегося контроля за использованием и охраной земель в городе Угледаре и состава комиссии по осуществлению самоуправляющегося контроля за использованием и охраной земель в городе Угледаре»

- з метою забезпечення контролю за використанням та охороною земель на території Вугледарської міської ради та у зв'язку із змінами в законодавстві щодо процедури його проведення, виникла необхідність у створенні і визначенні повноважень самоврядного контролю у галузі земельних відносин

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

13.

Рішення міської ради “Об утверждении Порядка размещения временных сооружений на территории города Угледара»

- з метою забезпечення благоустрою міста, впорядкування роботи по розміщенню, облаштуванню тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Вугледара

Листопад-грудень

Головний архітектор відділу містобудівництва та архітектури міської ради

14.

Рішення міської ради «Об утверждении Порядка передачи в аренду целостных имущественных комплексов структурных подразделений Коммунального предприятия «Управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам Угледарского городского совета» участка «Теплоснабжение» и участка «Водоснабжение и водоотведение»

- з метою підвищення ефективності використання комунальної власності територіальної громади

Листопад-грудень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради»