Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

 ВУГЛЕДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

cotc

(ВМ ЦСССДМ)

Директор Центру: 

Куксіна Вікторія Сергіївна

Телефон: 

(06273)6-41-01

Прийом громадян директором: 

Понеділок – четвер- з 8.00 до 17.00

пятниця – з 8.00 до 15.45,

перерва – з 12.00 до 13.00.

На виконання соціальних ініціатив Президента України та пріоритетних завдань Міністерства соціальної політики України у 2012 році було запроваджено введення 5 посад фахівців із соціальної роботи до структури і штату Вугледарського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Ведення посад фахівців із соціальної роботи здійснено з метою реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 22.10.2012 № 609, Державної програми підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 314.

Основними принципами діяльності Центру є:

​ законність;

​ соціальна справедливість;

​ раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

​ доступність та відкритість;

​ конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

​ додержання і захист прав людини;

​ адресність та індивідуальний підхід;

​ добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

​ комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

​ дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

​ максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Основними завданнями Центру є:

​ проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

​ виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

​ здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

​ проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

​ забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

​ сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

​ осіб з числа випускників інтернатних закладів;

​ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

​ прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

​ осіб з інвалідністю;

​ осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

​ осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

​ забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

​ забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

​ здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

​ здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

​ інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

​ надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

​ здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Послуги, що надаються Центром – безкоштовні.

Суспільство знаходиться у постійному русі та часто змінюється, тільки одне залишається незмінним – соціальна допомога Центру соціальних служб, який за першої необхідності подасть руку допомоги кожному.

Ми робимо це для людей, щоб було спокійно у домі, щоб було порозуміння у родині, щоб було щасливе дитинство, щоб будь яку проблему можна було вирішити, а краще попередити.

ДАВАЙТЕ ДІЯТИ РАЗОМ!!!