ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
_________________ А.В.Чекіна

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдину робочу групу (далі - ЄРГ) при Вугледарській міській раді (далі - МР) з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Загальні положення
1.1 ЄРГ створюється рішенням МР.
1.2 ЄРГ є робочим органом, який здійснює інформаційне, консультативне, аналітичне й організаційне забезпечення та підтримку діяльності МР з виконання міської програми профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2. Мета ЄРГ
2.1. Забезпечення діяльності МР, а також розбудова міської системи з моніторингу і оцінки виконання міської програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3. Основними завданнями МРГ є:
3.1. Оцінка потреб щодо розвитку міської системи моніторингу та оцінки, ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу, включаючи потреби в персоналі, матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також підготовка цих матеріалів до засідань МР.
3.2. Збір та аналіз інформації щодо виконання обласної програми.
3.3. Вироблення та надання рекомендацій МР щодо визначення пріоритетів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в місті, проблем/перешкод виконання міської програми з ВІЛ/СНІДу та шляхів їх вирішення/подолання.
3.4. Збір, обробка та аналіз даних ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ\СНІДу.
3.5. Узагальнення та поширення досвіду роботи з питань організації протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в місті.
3.6. Ведення баз даних з моніторингу та оцінки, а також систематичне розповсюдження інформації у ЗМІ щодо результатів ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3.7. Підготовка проекту щорічних планів роботи МР.
3.8. Визначення потреб щодо фінансування заходів міської програми.
3.9. Підготовка аналітичних оглядів, довідок, інформаційних повідомлень за дорученням МР.
3.10. Документування та збір даних по діяльності МРГ.
4. Відповідно до покладених на неї зобов'язань ЄРГ має право
4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, незалежно від форми власності, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, необхідну для виконання покладених на ЄРГ завдань.
4.2. Звертатися до МР з пропозиціями щодо утворення робочих, експертних, консультаційних груп, з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом.
4.3. Надавати рекомендації щодо удосконалення заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.
4.4. Брати участь у засіданнях та заходах МР, які проводяться на виконання обласної програми.
4.5. Поширювати інформацію щодо діяльності МР.
4.6. Брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях тощо з метою підвищення кваліфікації.
5. Організація роботи МРГ
5.1. Організаційною формою роботи ЄРГ є засідання.
5.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який розробляється і приймається на засіданні ЄРГ.
5.3. Засідання ЄРГ відбувається не рідше одного разу на місяць.
6. Рекомендований склад МРГ
6.1. До складу ЄРГ рекомендовано включати фахівців структур та управлінь, задіяних у виконанні обласної програми та недержавного сектору:
1. управління охорони здоров'я;
2. управління освіти та науки;
3. управління у справах сім'ї та молоді;
4. управління внутрішніх справ;
5. управління культури;
6. управління у справах преси та інформації;
7. Центру СНІД;
8. Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
9. санітарно-епідеміологічної станції;
10. Неурядових організацій;
11. Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом;
12. ВІЛ-сервісних організацій;
13. Інші.
7. Персональний склад ЄРГ затверджується рішенням МР.
8. ЄРГ очолює керівник, який затверджується рішенням МР.
8.1. Керівник Єдиної Робочої Групи:
- координує поточну діяльність ЄРГ;
- ініціює та проводить засідання ЄРГ;
- планує діяльність ЄРГ;
- взаємодіє з секретарем МР;
- виносить на порядок денний засідань МР проблемні питання за погодженням з членами ЄРГ;
9. При необхідності керівник ЄРГ визначає секретаря ЄРГ, що виконує наступні функції:
- скликає регулярні засідання ЄРГ;
- організує належне документування діяльності ЄРГ, у т.ч. ведення протоколів засідань ЄРГ;
- забезпечує відстеження виконання планів роботи ЄРГ та завдань членам ЄРГ, відображених у протоколах засідань;
- розсилає документи, що будуть обговорюватись на засіданнях ЄРГ членам ЄРГ не пізніше, чим за два дні до засідання;
10. Умови для роботи ЄРГ забезпечує МР.