Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

5. Модернізація виробництва та інфраструктури

 

В структурі матеріального виробництва 97,5 % припадає на добувну (вугільну) промисловість та 2,5 % - на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2013 році складе 674,8 млн. грн, у тому числі в добувній промисловості – 648,5 млн. грн., виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 26,3 млн. грн.

 

5.1. Енергозабезпечення

5.1.1. Вугільна промисловість

Головна мета – підвищення ефективності роботи вугледобувних підприємств, досягнення обсягів видобутку, необхідних для задоволення потреб економіки та населення міста.

Основні проблемні питання для вирішення у 2013 році:
 відсутність інвестиційних вкладень у вугільну промисловість;
 недостатність фінансування програм технічного переоснащення гірничошахтного устаткування.

Основні завдання на 2013 рік:
 прискорення технічного переоснащення вугледобувних підприємств з застосуванням високопродуктивної техніки нового технічного рівня;
 підвищення престижності шахтарської праці, покращення матеріального стану працівників галузі;
 підвищення безпеки праці на вугільних шахтах;
 продовження будівництва II черги шахти "Південнодонбаська №3";
 введення в дію 4 нових лав.

Ризики:
 недостатнє фінансування на капітальне будівництво та придбання гірничошахтного обладнання з державного бюджету.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

показник

2011

очік. 2012

2013

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств добувної промисловості, млн. грн.

691,4

777,0

648,5

Видобуток вугілля рядового, тис. тонн

1530,0

1900,0

1640,0

Виробництво вугілля готового, тис. тонн

1172,0

1630,0

1580,0

Ресурсне забезпечення

На впровадження заходів буде використано 215223,1 тис. грн., в т.ч. за рахунок:
 державного бюджету - 123003,1 тис. грн.
 коштів підприємств - 66077,0 тис. грн.
 інших джерел - 26143,0 тис. грн.

 

5.1.2. Енергозбереження

Головна мета – досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючій структурі промислового виробництва, зменшення шкідливого впливу на довкілля.

Прогноз розвитку
Житлово-комунальне господарство
З метою економного використання електричної енергії в житлових будинках планується впровадження приладів КС5С. Цей прилад використовується для автоматизованого управління освітленням місць загального користування в житлових будинках . Його застосування дозволить економити електроенергію в середньому на 50%.
При середній вартості 1 кВт/год. - 0,2436 грн., вартість зекономлених ПЕР буде складати – 1,5 тис. грн.
Водопровідно-каналізаційне господарство
Планується реконструкція водопровідних мереж з впровадженням регуляторів тиску м. Вугледар. Вартість зекономлених ПЕР буде складати 98,8 тис. грн.
Інші підприємства житлово-комунального господарства
Планується реконструкція зовнішнього освітлення м. Вугледара. Основним направленням є раціональне використання електричної енергії завдяки використанню сучасного високоефективного обладнання.
При середній вартості 1 кВт/год. - 0,720 грн., вартість зекономлених ПЕР буде складати 8,05 тис.грн., економія електроенергії за рік 13%.
Бюджетні установи та організації
Міський відділ освіти планує продовжити капітальний ремонт будівель шкіл (заміну віконних та дверних блоків на металопластикові) за рахунок коштів з місцевого бюджету. В результаті втілення цього проекту очікується зниження енергетичних затрат, покращення санітарних температурних норм, зменшення втрат коштів на теплопостачання. Вартість зекономлених ПЕР складатиме 127,9 тис. грн.
Також з місцевого бюджету планується реконструкція зовнішнього електропостачання ДНЗ №1. Очікувані результати програми: - зниження енергозатрат в закладах освіти міста. Економія коштів за рік складатиме – 165,4 тис. грн. Вартість зекономлених ПЕР – 137,3 тис. грн.

Основні завдання на 2013 рік:
 впровадження заходів зі скорочення енергоспоживання підприємствами, установами та організаціями;
 впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства;
 капітальний ремонт будівель шкіл;
 реконструкція віконних блоків металопластиковими пакетами в лікарні;
 капітальний ремонт дитячої юнацької спортивної школи;
 реконструкція басейну дитячо-юнацької спортивної школи.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
 економія паливно-енергетичних ресурсів - 2,56 тис.туп;
 економічний ефект від економії енергоресурсів - 5738 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
На реалізацію енергозберігаючих заходів передбачається спрямувати 28554,6 тис. грн., у т.ч.: державний бюджет — 21112,1 тис. грн., місцевий бюджет — 6263,2 тис. грн., кошти підприємств - 924 тис. грн., інші джерела – 255,3 тис. грн., що дозволить зекономити 5,125 млн. кВт. год. електроенергії, 0,005 млн. куб. м. природного газу та 1,14 тис.Гкал. теплової енергії.

 

5.1.3. Електроенергетика

Головна мета - поетапна реалізація проектів реконструкції та капітального будівництва об'єктів, впровадження автоматизованих систем керування мережами та технологічними процесами.

Основні завдання:
 поліпшення якості енергопостачання;
 впровадження енергозберігаючих заходів.

Ресурсне забезпечення:
На виконання 2 заходів заплановано 2032,3 тис. грн. за рахунок коштів підприємств.

 

5.2. Розвиток сфери послуг

Головна мета – максимально повне забезпечення споживачів високоякісними послугами, підвищення ефективності діяльності підприємств даної галузі.

Прогноз розвитку
Передбачається розширення мережі побутових послуг на 1 одиницю зі створення 5 робочих місць.

Основні завдання:
 збільшення обсягів реалізації послуг, насамперед, соціально-необхідних, з врахуванням доступності цін на них для широкого кола споживачів;
 формування ефективного конкурентного середовища на ринку послуг;
 створення розгалуженої та збалансованої мережі об'єктів побутового обслуговування населення для забезпечення можливості отримання ними соціально необхідних видів послуг;
 вдосконалення та розширення системи професійної підготовки робітників сфери послуг з метою підвищення рівня якості послуг і ефективної діяльності підприємств галузі.

Кількісні та якісні критерії ефективності

показник

2011

2012

2013

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього, млн. грн.

46,0

60,0

66,0

       у % до попереднього року

108,0

130,4

110,0

у тому числі: обсяг побутових послуг, наданих населенню, млн. грн.

8,3

12,0

13,0

       у % до попереднього року

35,6

144,6

108,3

 

Ресурсне забезпечення

На фінансування 7 заходів щодо розвитку сфери побутового обслуговування передбачається спрямувати 422,4 тис. грн. власних коштів підприємств. Очікується отримати 43,6 тис. грн. додаткового обсягу послуг та 4,6 тис. грн. додаткових надходжень до бюджету міста.

 

5.4. Житлове будівництво

До кінця 2012 року планується введення в експлуатацію житлового 5-ти поверхового будинку загальною площею 3426 кв.м за рахунок власних коштів забудовника.
Будівництво багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових будинків в 2013 році не передбачається.
Спеціальні програми забезпечення населення житлом не розроблялись в зв'язку з відсутністю коштів у міському бюджеті.

 

 5.5. Розвиток житлово-комунального господарства

Головна мета – забезпечення населення послугами належного рівня та якості, удосконалення системи управління, підвищення ефективності тарифної і енергозберігаючої політики у житлово-комунальній сфері.

Прогноз розвитку
Продовжиться реалізація заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вугледара на 2010-2014 роки.

Основні проблеми в житлово-комунальному господарстві міста:
 незадовільний технічний стан основних фондів;
 зростання собівартості послуг;
 недостатнє фінансування на оновлення, реконструкцію та модернізацію діючих потужностей;
 значна дебіторська та кредиторська заборгованість житлово-комунальних підприємств.

Основні завдання на 2013 рік:
 підвищення рівня відшкодування тарифами витрат підприємства на житлово-комунальні послуги та рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги;
 забезпечення беззбиткової роботи підприємства;
 підвищення рівня відшкодування тарифами витрат підприємств на житлово-комунальні послуги та рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги;
 реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання;
 проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків;
 проведення капітального ремонту балконів;
 проведення модернізації пасажирських ліфтів та диспетчерської служби ліфтів;
 реконструкція козирків входів в під'їзди;
 реконструкція міських та внутрішньобудинкових водопровідних та теплових мереж;
 ремонт асфальтового покриття проїздів, тротуарів та міських автомобільних доріг;
 ремонт міської ливневої каналізації;
 здійснення заходів з благоустрою міської території;
 продовження роботи по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій і обладнання (у т. ч. приладів обліку) для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;
 передача 1 гуртожитку до комунальної власності територіальної громади м.Вугледара.

Кількісні і якісні критерії ефективності:
 забезпечення 100% оплати житлово-комунальних послуг споживачами;
 скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво і надання житлово-комунальних послуг.

Ресурсне забезпечення
На фінансування 12 основних заходів передбачається спрямувати 15971,6 тис. грн., з них кошти державного бюджету 12464,25 тис. грн., кошти міського бюджету 3331,55 тис. грн., кошти з інших джерел в сумі 175,8 тис. грн.


5.6. Утилізація та переробка відходів

Головна мета – підвищення рівня використання відходів, зниження негативного впливу відходів на довкілля.

Основні завдання на 2013 рік:
 забезпечення екологічно-безпечного транспортування твердих побутових відходів;
 забезпечення екологічно-безпечного складування твердих побутових відходів;
 зменшення складування породи на породних відвалах.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
 закладки 50,0 тис. тонн породи у вироблений простір шахт;
 придбання 30 контейнерів для збору ТПВ;
 придбання 1 сміттєвозу для транспортування ТПВ;
 розробка 1 схеми санітарного очищення міста.

Ресурсне забезпечення
На фінансування основних заходів передбачається спрямувати 386,0 тис. грн., за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету.

 

5.7. Формування конкурентного середовища

Головна мета – формування повноцінного конкурентного середовища, запобігання недобросовісній конкуренції, антиконкурентним діям органів місцевого самоврядування.

Основні завдання на 2013 рік:
 забезпечення захисту підприємців і споживачів від монопольних проявів, насамперед з боку суб'єктів господарювання природних монополій;
 забезпечення прозорості проведення конкурсів та процедур закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти.

 Кількісні та якісні критерії ефективності політики
Підвищення ефективності державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Ресурсне забезпечення
Очікується виконання 6 заходів.