Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

4. Створення умов для сталого економічного розвитку

 

4.1. Податково-бюджетна діяльність

 

Головна ціль – забезпечення стабільних надходжень податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства та скорочення податкового боргу до до бюджетів усіх рівнів, зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету, ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення в повному обсязі фінансування видатків на виконання соціальних програм і першочергових заходів.

Прогноз розвитку
Прогнозується надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 106376,6 тис. грн. або зростання на 0,8 % у порівнянні з очікуваними надходженнями 2012 року.
Даний показник розрахований виходячи із середньомісячних надходжень податків у 2012 році, а також за рахунок розширення бази оподаткування (підвищення заробітної плати, росту валового внутрішнього продукту, індексу інфляції, постановки на облік знов зареєстрованих підприємств та підприємців, надання нових земельних ділянок у користування, проведення обстежень щодо цільового використання земельних ділянок, збільшення грошової оцінки земельних ділянок, виявлення розміщення рекламних носіїв без відповідних дозволів, тощо).
Прогнозується зменшення податкової заборгованості на 27,1 тис. грн. або на 0,3 %, вона буде складати – 9601 тис. грн., у тому числі до Державного бюджету – 9003 тис. грн. (99,8 % від суми очікуваного виконання на кінець 2012 року), до місцевого – 598 тис. грн. (99,2 % від суми очікуваного податкового боргу на кінець 2012 року).

Доходи місцевого бюджету
Прогнозний обсяг доходів міського бюджету (без трансфертів) на 2013 рік складає 33454,0 тис.грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду - 30364,3 тис.грн. та спеціального фонду - 3089,7 тис.грн., в т.ч. 1423,0 тис.грн. бюджет розвитку.
Загальний фонд міського бюджету складається з:
 доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у сумі 28898,3 тис.грн;
 доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у сумі 1466,0 тис.грн.
 інших міжбюджетних трансфертів — 4144,1 тис. грн.
При формуванні на 2013 рік доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів основним джерелом є податок з доходів фізичних осіб, його питома вага складає 94,8 % або 28772,7 тис.грн.
Основним податком у ІІ кошику є плата за землю, її питома вага складає 56,0 % або 833,6 тис.грн.

Видатки місцевого бюджету
Розрахункові показники видатків міського бюджету на 2013 рік визначені з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах відповідно до завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Основними напрями бюджетної політики на 2013 рік, схваленими Постановою Верховною Радою України від 22.05.2012 № 4824, Прогнозом Державного бюджету України на 2013-2014 роки.
Прогнозні показники міського бюджету на 2013 рік розраховані у сумі 56085,7 тис. грн., в тому числі:
 обсяг видатків, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів - 28898,3 тис. грн.;
 обсяг видатків, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів - 5610,1 тис. грн.( у т.ч. на надання вторинної медичної допомоги — 5494,3 тис. грн., а саме за рахунок дотації з обласного бюджету — 4144,1 тис. грн., міського бюджету — 1350,2 тис. грн.);
 спеціальний фонд – 3089,7 тис. грн.;
 обсяг видатків за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету – 18487,6 тис. грн., у тому числі субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 434,3 тис. грн.
Розрахунок фонду оплати праці на 2013 рік було здійснено з урахуванням запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати (з урахуванням підвищення на прогнозний індекс споживчих цін та додаткового збільшення з метою поетапного наближення до фактичного прожиткового мінімуму) працівників бюджетних установ у таких розмірах: з 1 січня - 1176 гривень; з 1 квітня - 1190 гривень; з 1 жовтня – 1215 гривень; з 1 грудня – 1230 гривні.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано на показниках розпису зі змінами 2012 року у сумі 3667,7 тис.грн.
Видатки на медикаменти та харчування прогнозовано на рівні 2012 року відповідно 317,1 тис.грн. та 924,4 тис.грн.

Існуючи проблеми:
 обсяг видатків місцевого бюджету забезпечують бюджетними асигнуваннями тільки видатки на зapo6iтну плату, енергоносії, придбання медикаментів та продуктів харчування

Основні завдання на 2013 рік:
 здійснення контролю за дотриманням повноти сплати нарахованих платежів, проведення відповідної роз'яснювальної та мобілізуючої роботи щодо безумовного дотримання платіжної дисципліні усіма платниками податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
 збереження соціальної спрямованості видаткової частини місцевого бюджету;
 збільшення питомої ваги соціальних видатків у загальних видатках бюджету порівняно з попередніми бюджетними роками;
 недопущення виникнення заборгованості по соціальних виплатах населенню.

Кількісні та якісні критерії ефективності
 виконання на 100% контрольних показників Міністерства фінансів України доходної частини бюджету міста;
 зменшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів на 0,3%.

 

4.2. Дерегуляція та розвиток підприємництва

Головна мета – сприяння підтримки малого бізнесу, насамперед в пріоритетних секторах економіки міста.

Прогноз розвитку
Пріоритетними сферами для надання фінансової допомоги суб'єктам малого підприємництва вважаються: інноваційна діяльність, виробництво та переробка сільгосппродукції, переробка за екологічно придатними технологіями відходів виробництва та споживання, реформування житлово-комунального господарства, відродження народних промислів.
За розрахунками на кінець року у місті буде діяти 32 малих підприємств, тобто 21 одиниця на 10 тис. осіб населення.
Середньоспискова чисельність працюючих на малих підприємствах досягне 0,3 тис. осіб, а кількість підприємців-фізичних осіб – 0,9 тис.осіб.
Середньомісячний розмір заробітної плати складатиме 1140,0 грн.

Основні завдання на 2013 рік:
забезпечити постійну співпрацю між бізнесом, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади для створення більш ефективного регуляторного середовища;
сприяти досягненню необхідного рівня фінансово-кредитної підтримки сектору малого бізнесу;
сприяти підвищенню рівня кваліфікації представників бізнесу.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
збільшення обсягу реалізації товарів, робіт, послуг малими підприємствами на 3,7% до 28 млн.грн.;
збільшення надходжень до місцевого бюджету до 2,2 млн.грн. або на 10%.

Ресурсне забезпечення
На реалізацію заходів буде спрямовано 556,5 тис.грн в тому числі за рахунок:
місцевого бюджету 6,5 тис.грн.;
фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття 220,0 тис.рн.;
кредитів банків — 250,0 тис.грн.;
інші 80,0 тис.грн.

 

4.3. Розвиток внутрішньої торгівлі, захист прав споживачів

Головна мета – насичення споживчого ринку міста високоякісними товарами, перш за все вітчизняного виробництва, забезпечення якості і безпеки товарів, зростання фізичних обсягів товарообороту, поліпшення якості торговельного обслуговування населення міста, захист прав споживачів.

Прогноз розвитку
Планується збільшення обсягів продажу товарів у діючих цінах у порівнянні з попереднім роком на 7,3 %, цей показник досягне у 2013 році 103000 тис. грн., в розрахунку на одного мешканця міста на рік складе 6645 грн. Очікується відкрити 3 магазини, що дасть змогу створити 10 нових робочих місць.

Основні завдання на 2013 рік:
збільшення обсягів продажу товарів;
поліпшення якості та культури торговельного обслуговування населення, впровадження сучасних методів торгівлі, розширення додаткових послуг;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення підприємств за рахунок впровадження сучасного торгово-технологічного обладнання;
формування належного конкурентного середовища у сфері регіональної торгівлі, покращення соціального захисту працівників галузі шляхом врегулювання трудових відносин.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
темп зростання роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року складе 108,4 %

Ресурсне забезпечення
На реалізацію 10 заходів щодо забезпечення виконання завдань з розвитку торгівлі у 2013 році планується витратити 617 тис. грн.

 


4.4. Інвестиційна діяльність

Головною метою в 2013 році є підвищення ефективності роботи підприємства вугільної промисловості та розвиток підприємств соціальної сфери.

Завданням на 2013 рік є стимулюювання розвитку інвестиційної діяльності міста шляхом реалізації наступних інвестиційних проектів:
гірнично-капітальні роботи по удосконаленню провітрювання на східному крилі шахтного поля ДП «Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1";
розкриття та підготовка пласта С16 західного крила ДП «Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1";
реконструкція універсального блоку Вугледарської загальноосвітньої школи для розміщення груп дитячого садка та обладнання на території школи ігрових майданчиків для дітей дошкільного віку;
реконструкція басейну дитячо-юнацької спортивної школи.

На реалізацію проектів об'єктів вугільної промисловості потребується 40586 тис.грн., із них 33686 тис.грн. - за рахунок державного бюджету (державна підтримка вугільної галузі), 6900 тис.грн. - за рахунок власних коштів підприємства.
На реконструкцію об'єктів соціальної сфери необхідно 2818,5 тис.грн. Фінансування планується переважно за рахунок державного бюджету зі співфінансуванням за рахунок місцевого бюджету близько 86,2 тис.грн.
Всього на реалізацію заходів Програми потребується 43404,5 тис.грн., із них 36504,5 тис.грн. - за рахунок державного бюджету, 6900 тис.грн. - за рахунок власних коштів підприємства.
При реалізації програми очікується підтримання виробничої потужності шахти, введення в дію дитячого садка на 80 місць зі створенням 21 робочого місця, покращення умов оздоровлення та зайняття спортом дітей у басейні дитячо-юнацької спортивної школи при встановленні сучасного устаткування.
Обсяг капітальних інвестиції буде доведено до 43404,5 тис.грн., на одну особу сума складе 2800,3 гривень.

 

4.5. Науково-технічна та інноваційна діяльність

Головна мета – подолання технічного відставання, переорієнтація виробничого потенціалу на створення конкурентоспроможних промислових виробництв за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Прогноз розвитку
Перспективним напрямком для ВП «ШУ «Південнодонбаське № 3» є формування на основі вугледобувного підприємства енергетичного комплексу для створення замкнутої системи з кінцевим продуктом у вигляді електроенергії та теплоенергії з використанням газу метану від дегазації.

Основні завдання на 2013 рік:
виконання комплексної програми розвитку підземної дегазації шахти, у т.ч. реконструкція поверхової вакуумнасосній станції та котельної на використання газу від дегазації;
розвиток дегазації шахти зі скважин, пробурених з поверхні землі.

Ресурсне забезпечення
Затрати на впровадження заходів складуть 600 тис.грн. за рахунок інших джерел (позикові кошти ДТЕК).

 

4.6. Розвиток земельних відносин

Головна мета - раціональне використання земельних ресурсів та впровадження державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування.

Основні завдання на 2013 рік:
інвентаризація земель;
підготовка лотів (земельних ділянок державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис)) для продажу на земельних торгах;
передача земельних ділянок у власність громадян;
створення та ведення державного земельного кадастру.

Очікувані результати:
раціональне використання та збереження наявних земельних ресурсів;
надходження додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів;
автоматизоване ведення та обробка земельно-кадастрових даних.

Ресурсне забезпечення
На реалізацію заходів передбачається спрямувати 140 тис.грн., у тому числі з державного бюджету 5 тис. грн., з місцевого бюджету 75 тис.грн., кошти інших джерел (кошти землекористувачів) – 60 тис.грн.