Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

3. Розвиток людського потенціалу

3.1. Демографічно-ресурсний розвиток

За останні п'ять років чисельність наявного населення міста зменшилась на 400 чоловік.

image002

До кінця року очікується народжених 205 дітей, що на 10 дітей або на 5,1 % більше, ніж за 2011 рік. Очікуване число померлих – 175 осіб, що на 4,4 % менше, ніж за минулий рік. Це обумовить природне збільшення населення на 30 осіб. У 2013 році очікується природне збільшення населення на 40 осіб.

image004

Народжуваність, смертність, природний приріст (скорочення) чисельність населення в 2012 році характерні наступними даними:

 

На 1000 чоловік населення

 

народжуваність

смертність

м. Вугледар

13,3

11,3

у середньому по області

9,8

16,3

Таким чином, серед 28 міст та 18 районів Донецької області місто Вугледар є єдиним містом, де народжуваність перевищує смертність.
Чисельність населення залежить як від природного руху населення, так і від міграційного. До кінця року за рахунок внутрішньої та зовнішньої міграції міграційне сальдо склало мінус 30 осіб.

image006

3.2. Зайнятість населення та ринок праці

Головна мета – забезпечення повної, продуктивної зайнятості, розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць, детінізація зайнятості.

Прогноз розвитку
Пріоритетами в діяльності щодо надання соціальних гарантій незайнятим громадянам будуть повернення безробітних до активної трудової діяльності та забезпечення їх соціального захисту, забезпечення професійного навчання та підвищення кваліфікації, організація профорієнтаційної роботи серед населення, забезпечення державної підтримки роботодавців, які створюють робочі місця з гідним рівнем заробітної плати організації, громадських робіт, виплати матеріального забезпечення безробітним у повному обсязі, стимулювання створення нових робочих місць шляхом активної підтримки підприємницької ініціативи незайнятих громадян.
Основні завдання на 2013 рік:
• зменшення дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки незайнятого населення;
• розширення форм та підвищення якості надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним;
• сприяння професійній підготовці та трудовій зайнятості осіб, які потребують додаткового соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в тому числі молоді, громадян з обмеженими фізичними можливостями;
• підвищення якості робочої сили шляхом професійного навчання та підвищення кваліфікації;
• створення нових робочих місць з гідними умовами праці;
• розширення форм роботи щодо орієнтації молоді на здобуття робітничих професій;
• сприяння легалізації праці, виявлення фактів неформальних трудових відносин і забезпечення відповідного оформлення стосунків з найманими працівниками.

Кількісні та якісні критерії ефективності зайнятості:
• створення 400 нових робочих місць;
• працевлаштування за сприянням служби зайнятості не менше 257 незайнятих громадян;
• забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 62 незайнятих громадян;
• охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 115 безробітних.

Ресурсне забезпечення
У сфері зайнятості населення очікується виконувати 19 заходів за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. Фінансування з місцевого бюджету не передбачається.

 

3.3. Доходи населення та заробітна плата

Головна мета – підвищення рівня заробітної плати, недопущення заборгованості по заробітній платі на економічно активних підприємствах міста, підвищення рівня життя населення.

Прогноз розвитку
Збереження обсягів промислового виробництва та поліпшення фінансових показників роботи вугільних підприємств дозволить забезпечити у 2013 році подальше підвищення рівня заробітної плати та, відповідно, збільшити обсяг фонду оплати праці.
Фонд оплати праці при умові збереження чисельності працівників у вугільній галузі зросте на 8,2 % і складе 530,0 млн. грн.
Збереження обсягів виробництва, фонду оплати праці, поліпшення стану виплати заробітної плати дозволить збільшити доходи місцевого бюджету.

Поліпшення стану виплати заробітної плати
Завдяки позитивним зрушенням, що відбулись в економіці міста, певній роботі виконавчого комітету міської ради вирішена проблема своєчасності виплати заробітної плати, погашення заборгованості з її виплати.
Заборгованість з заробітної плати в місті відсутня. При виконавчому комітеті міської ради працює комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності, основним завданням якої є погашення заборгованості по заробітній платі.
Враховуючи позитивні результати, що намітились у вирішенні проблеми погашення заборгованості з заробітної плати, протягом 2013 року продовжуватиметься робота щодо контролю за станом виплати заробітної плати в місті.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• зростання середньомісячного розміру заробітної плати штатних працівників до 5487 грн. або на 8,1%;
• зростання фонду заробітної плати до 530 млн. грн. або на 8,2%.

Ресурсне забезпечення
Передбачається виконання 15 заходів.

 

3.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Головна мета – забезпечення належного рівня життя людей похилого віку на засадах соціальної справедливості, посилення стимулів до праці, легалізація заробітної плати та зайнятості.

Прогноз розвитку
Очікується збільшення доходів до Пенсійного фонду на 16,7 % до очікуваного виконання 2012 року. Видатки Пенсійного фонду збільшаться на 2,5 %, середній розмір пенсій зросте на 5,9 %. Кількість пенсіонерів збільшиться на 1,8%.

Основні завдання на 2013 рік:
• підвищення розмірів пенсій шляхом їх індексації відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення та проведення перерахунків пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, порівняно з попереднім роком;
• забезпечення виконання плану надходжень власних коштів до бюджету Пенсійного фонду;
• забезпечення зменшення недоїмки по страхових внесках, пені та штрафних санкціях;
• здійснення контролю за додержанням пенсійного законодавства, своєчасністю і повнотою виплати пенсій та грошової допомоги, цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Кількісні та якісні критерії ефективності зайнятості:
• зменшення боргу до бюджету фонду на 6,4 %;
• зростання забезпеченості потреби на виплату пенсій та грошової допомоги власними коштами до 133,4%.

Ресурсне забезпечення
У 2013 році планується здійснити 5 заходів за рахунок коштів Пенсійного фонду. Фінансування з місцевого бюджету не передбачається.

 

3.5. Соціальний захист населення

Головна мета – реалізація права громадян на соціальний захист, що ґрунтується на наданні тим з них, хто опинився в складних життєвих обставинах, комплексу соціальних пільгових послуг з урахуванням нових реалій. Діяльність з надання соціальних пільгових послуг будуються на постійному аналізі та зворотному зв'язку.

Прогноз розвитку
Очікується збільшення видатків бюджету на надання допомоги сім'ям з дітьми на 4,3%, на надання житлових субсидій — на 25,7 %, на надання пільг ветеранам війни,праці, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та іншим пільговикам — на 33,4%, на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям - на 10,7%.

Основні завдання на 2013 рік:
• впорядкування видів державної соціальної допомоги, здійснення заходів щодо посилення адресності соціальної підтримки окремих груп населення з урахуванням матеріального стану та умов проживання;
• модернізація програми житлових субсидій шляхом вдосконалення механізмів їх надання та впровадження соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг;
• урахування рівня доходів при наданні всіх видів пільг (крім пільг для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною);
• формування інформаційної бази отримувачів державної соціальної допомоги;
• забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачених на виконання програм соціального захисту населення;
• модернізація інформаційних і комунікаційних технологій та удосконалення зв'язків з громадськістю через створення сучасної технічної бази та розвиток інформаційно-аналітичної системи;
• формування єдиної бази даних отримувачів державної соціальної допомоги та Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги, інтегрованих з базами даних (реєстрами) Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, державних органів реєстрації актів цивільного стану.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• зростання кількості одержувачів допомоги на дітей на 3,1%;
• зростання кількості одержувачів житлових субсидій на 12,5%;
• зростання кількості пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни,праці,силові структури, громадяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС, та інші пільговики) на 2,4%.

Ресурсне забезпечення
У 2013 році планується здійснити 22 заходи на суму 21968,3 тис. грн., у тому числі:
- за рахунок місцевого бюджету – 35,8 тис. грн; державного бюджету – 21905,5 тис. грн.; інших джерел – 18,5 тис. грн., коштів підприємств -8,5 тис. грн.

 

3.6. Охорона здоров'я населення

Головна мета - реалізація прав жителів територіальної громади на одержання первинної кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги, збереження і покращення здоров'я населення, задоволення інтересів і потреб людей в сфері охорони здоров'я, раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів.

Прогноз розвитку
Передбачається зниження рівня загальної захворюваності на 1,5%, зменшення захворювання на туберкульоз на 10% і смертності на 10%, зниження захворюваності серцево-судинних захворювань і судинно-мозкової захворюваності на 2%; первинного виходу на інвалідність на 2%.

Основні завдання у сфері охорони здоров'я на 2013 рік:
• впровадження програмно-цільового методу фінансування надання медичної допомоги;
• розширення надання первинної медико-санітарної допомоги Центром первинної медико-санітарної допомоги;
• продовження роботи з формування госпітального округа;
• розширення об'єму медичної допомоги, що надається в денних стаціонарах, стаціонарах вдома та центрі хірургії одного дня;
• моніторинг ефективного використання ліжкового фонду;
• підвищення професійного рівня медичних працівників;
• покращення матеріально-технічної бази та умов праці медичних працівників.

Кількісні і якісні критерії ефективності:
• підвищення доступності і якості надання медичної допомоги;
• покращення демографічної ситуації підвищення показника народжуваності на 1% та зниження показника смертності на 1,5%, недопущення випадків малюкової та материнської смертності;
• виконання плану ФЛГ- обстеження та туберкулінодіагностики на 98,4%;
• забезпечення до 5% обстеження іншого населення на ВІЛ-інфекцію;
• виконання плану профілактичних оглядів до 98,5%, виявлення до 22,2 на 1000 населення, в тому числі збільшення виявлення онкозахворювань на 20%;
• виконання плану профілактичних щеплень на 98 %;
• проведення щомісячного моніторингу роботи ліжка, досягнення показника роботи ліжка до 340 днів, обіг 28,0, середнє перебування 11,5;
• забезпечити пільгову категорію населення медикаментами в разі їх амбулаторного лікування з розрахунку 2,0 гривні на місяць на 1 пільговика. ІВВВ та УБД до 10,0 гривень, при стаціонарному лікуванні ІВВВ та УБД до 40 гривень по медикаментах і харчуванню;
• впровадження 5 нових методів діагностики і лікування;
• підвищення кваліфікації 6 лікарів та 19 медичних сестер з їх подальшою атестацією.

Ресурсне забезпечення:
Заходи з охорони здоров'я населення будуть в основному фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету та позабюджетних коштів.
На 2013 рік заплановано 23 заходи на суму 916,2 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 904,2 тис. грн., інші джерела – 12,0 тис. грн.
Заклади охорони здоров'я приймуть участь в реалізації державних програм «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки та «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 рок, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки.

 

3.7. Освіта

Головна мета – поліпшення умов навчання та виховання дітей, учнівської молоді, створення умов для забезпечення доступності якісної освіти на підставі своєчасного і повного фінансування бюджету галузі.

Прогноз розвитку
Очікується зменшення учнів денних загальноосвітніх шкіл на 0,6%.

Основні завдання на 2013 рік:
• розгалужування мережі дитячих дошкільних закладів відповідно до потреб населення;
• створення умов для обов'язкового охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою;
• забезпечення доступності якісної освіти дітей та учнівської молоді;
• реалізація та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;
• підвищення соціального статусу вчителя у суспільстві, забезпечення морального і матеріального заохочення педагогічних працівників, підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;
• сприяння подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу розвитку громадської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;
• реалізація державних, регіональних та міських цільових освітніх програм.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• збільшення питомої ваги учнів, які навчаються українською мовою до 71 %;
• збільшення рівня охоплення учнів 10-11 кл. профільним навчанням до 100 %;
• забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл підручниками до 99,5 %;
• забезпечення охоплення дітей 1-4 класів та учнів пільгової категорії безкоштовним харчуванням на 100 %;
• забезпечення матеріальною підтримкою обдарованих і талановитих дітей до 0,6 %.

Ресурсне забезпечення
На виконання 11 заходів заплановано 3968,0 тис. грн., в тому числі з державного бюджету — 1934,5 тис.грн., з міського бюджету 1504,5 тис. грн., інші джерела 529,0 тис. грн.
Заклади освіти приймуть участь в реалізації Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, обласної програми "Вчитель".

 

3.8. Підтримка сім'ї, дітей та молоді. Захист прав дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування

Головна мета – соціальний захист, реалізація законних інтересів дітей, молоді, створення правових, соціальних і економічних умов функціонування сім'ї, реалізація права дітей на сімейне виховання, в першу чергу, біологічними батьками або в прийомній сім'ї; активізація і розвиток молодіжного руху.

Основні завдання на 2013 рік:
• створення сприятливих умов для активного залучення молоді до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства;
• формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі;
• підтримка малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей шляхом організації громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та під час літніх канікул (щорічно), працевлаштування молоді, надання соціальної та матеріальної допомоги;
• запровадження ефективної форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин бездоглядності;
• додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми їх усиновлення;
• реалізація права дітей на сімейне виховання в першу чергу біологічними батьками або в прийомні сім'ї;
• ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей;
• проведення профілактичної роботи серед дітей з метою запобігання бродяжництву, розповсюдженню наркоманії, токсикоманії, алкоголізму серед них;
• зменшення кількості безпритульних дітей;
• проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками;
• участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики, реабілітації та соціальної та психологічної адаптації;
• залучення громадськості до проведення роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, розвиток та підтримка волонтерського руху;
• збільшення кількості та ефективності функціонування прийомних сімей.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• збільшення кількості прийомних сімей на 1 одиницю;
• організація оздоровлення дітей — 500 чол., що становить збільшення на 0,2 % в порівнянні з 2012 роком;
• організація громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та під час літніх канікул – 30 чоловік;
• збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком (10%);
• відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище (80%);
• відсоток зменшення кількості осіб міста, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком (50%).
Забезпечуватиметься виконання регіональної комплексної програми "Молодь. Сім'я. Діти." на 2009-2015 роки; заходи щодо проведення в м. Вугледарі Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти».

Ресурсне забезпечення
На виконання 18 заходів заплановано 305,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок:
міського бюджету 54,0 тис. грн;
державного бюджету 247,2 тис. грн;
інших джерел фінансування – 4,0 тис. грн.

 

3.9. Культура

Головна мета – реалізація політики держави в сфері культури, підвищення ролі культури в процесах соціального, культурного і економічного розвитку міста, задоволення естетичних потреб населення, створення умов для гармонійного розвитку дітей та молоді.

Основні завдання на 2013 рік:
• створення умов для розвитку культури в місті та задоволення населення культурними послугами;
• організація та проведення культурно - масових заходів, фестивалів, конкурсів, концертів тощо, участь у обласних мистецьких заходах та акціях;
• збереження і розвиток національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв, розвиток культур національних меншин, які проживають на території м.Вугледара;
• сприяння розвитку та надання допомоги самодіяльним художнім колективам, забезпечення їх участі у всеукраїнських мистецьких акціях;
• підтримка обдарованих дітей та творчої молоді;
• координація роботи закладів культури різних відомств;
• залучення додаткових коштів для вирішення питань життєдіяльності закладів культури, розширення переліку платних послуг;
• підвищення кваліфікації працівників закладів культури;
• вдосконалення партнерських відносин установ культури з закладами, підприємствами і громадськими організаціями міста.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• встановлення електроконвекторів у міському культурно – дозвіллєвому центрі;
• встановлення електроконвекторів у школі мистецтв;
• розширення міської бібліотеки для дітей;
• покращення матеріально – технічної бази циркового та художнього відділень школи мистецтв;
• проведення фестивалів дитячої та молодіжної творчості;
• створення студії сольного співу;
• придбання сценічних костюмів;
• поповнення бібліотечного фонду міських бібліотек;
• підтримка творчих колективів із званням «Зразковий»;
• встановлення урн та лавок біля КДЦ.

Ресурсне забезпечення
Заплановано 8 основних заходів, на загальну суму – 250,0 тис. грн., в т.ч. з обласного бюджету — 50,0 тис.грн., з місцевого бюджету – 160,0 тис. грн., кошти підприємства – 28 тис.грн., позабюджетні кошти – 12 тис. грн.

Участь закладів культури в реалізації програм та заходів:
- Державні, Національні програми, заходи: «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.», «Державна цільова національно – культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ» до 2015 року»
- Обласні, Регіональні програми та заходи: програма правової освіти населення Донецької області на 2011 – 2015рр.», Регіональна програма «Розвиток публічних бібліотек Донецької області на 2012 – 2015 роки», "Заходи з підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченко на період до 2014 року", "Про Заходи щодо розвитку позашкільної освіти в Донецькій області до 2014 р.", Регіональна комплексна програма «Молодь. Сім'я» на 2013 – 2017р.»

- Міські програми та заходи: "Заходи щодо розвитку Вугледарської школи мистецтв на 2008-2013 роки", «Програма правової освіти м.Вугледара на 2011 - 2014 р.р.», «Про Комплексний план дій щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Вугледарі на 2011 – 2015 рр.», «Про план заходів щодо проведення у 2009-2015рр. у м. Вугледарі Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти», «Міський план заходів щодо виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.»

 

3.10. Фізичне виховання та спорт

Головна мета – створення умов для залучення населення міста до поліпшення стану здоров'я шляхом заняття фізичною культурою та спортом, подальшого розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу, розвитку спорту вищих досягнень.

Основні завдання на 2013 рік:
• створення умов для розвитку культури в місті та задоволення населення культурними послугами;
• реалізація програми «Реконструкція басейну» та «Капітальний ремонт ДЮСШ»;
• капітальний ремонт спортивної зали Вугледарського навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;
• укріплення матеріально-технічної бази ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладів;
• проведення міських спортивних свят та змагань, з усіх видів спорту що культивуються в місті, для різних вікових категорій;
• підготовка та організація участі спортсменів і команд міста в змаганнях вищого рівня;
• посилення пропаганди здорового способу життя, активного дозвілля, шляхом висвітлення подій та підсумків міських, обласних та Всеукраїнських спортивних свят та змагань у місцевих ЗМІ.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• збільшення чисельності населення, яке систематично займається фізичною культурою і спортом на 1 %;
• залучення до спортивно-масових змагань та спартакіад понад 500 осіб;
• додаткове залучення до занять фізкультурою і спортом 50 дітей і підлітків;
• збереження мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів за місцем проживання.

Ресурсне забезпечення
На фінансування 8 заходів у сфері фізичної культури і спорту передбачається за рахунок обласного бюджету 12,0 тис. грн., місцевого бюджету 1794,9 тис. грн., за рахунок інших джерел — 58,9 тис. грн.

Перелік державних і регіональних програм, які будуть виконуватись у 2013 році:
Продовжиться виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2012-2016 роки та регіональної програми «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки.

 

3.11. Захист прав і свобод громадян,
забезпечення законності та правопорядку

Головна мета – забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, надійна охорона і забезпечення громадського порядку.

Основні завдання на 2013 рік:
здійснення заходів щодо попередження і розкриття злочинів, усунення причин та умов, що сприяють правопорушенням;
проведення заходів по дотриманню законності у місті;
проведення заходів по запобіганню вчинення злочинів на побутовому ґрунті;
забезпечення працевлаштування раніше судимих;
робота по виявленню осіб, які вживають наркотичні засоби;
проведення заходів щодо організації дозвілля неповнолітніх міста у вільний від навчання час;
здійснення заходів щодо запобігання насильства у сім'ї.

З метою вирішення поставлених завдань виконавчий комітет Вугледарської міської ради взаємодіє з місцевими службами: центром зайнятості, міськими навчальними закладами, службою у справах неповнолітніх, відділом торгівлі, державною податковою інспекцією, відділом освіти.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
зниження рівня злочинності та покращення у криміногенної ситуації;
реалізація поставлених завдань забезпечить захист законних прав та інтересів громадян.

Ресурсне забезпечення
У 2013 році планується здійснити 4 заходи на суму 2,0 тис.грн., у тому числі:за рахунок інших джерел – 2,0 тис.грн.

 

3.12. Охорона навколишнього природного середовища

Головна мета – забезпечення екологічної безпеки, стабілізація та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання і створення природних ресурсів.

Прогноз розвитку
Передбачається реалізація Комплексу додаткових заходів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки Донецької області на 2013 рік, першочергових заходів щодо використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Основні завдання на 2013 рік:
• забезпечення екологічного збирання та перевезення відходів.
• зменшення скидів забруднюючих стічних вод;
• збільшення зелених насаджень.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• зменшення скидів забруднюючих речовин на 2%;
• облік зелених насаджень;
• збільшення зелених насаджень на 250 дерев;
• придбання 30 контейнерів для ТПВ.

Ресурсне забезпечення
На фінансування основних заходів передбачається спрямувати 608,7 тис. грн., кошти фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету – 536,0тис. грн, кошти підприємств – 72,7 тис. грн.

 

3.13. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Головна мета - безпека людини, її навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів. Цивільний захист населення – це система заходів, які реалізуються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що забезпечують розробку та дотримання правових норм, а також виконання організаційних, інженерно-технічних та інших заходів щодо запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист населення.

Основні завдання на 2013 рік:
• виконання роботи щодо впровадження системи централізованого оповіщення міста Вугледар для своєчасного інформування керівного складу і населення;
• створення міського резерву матеріально-технічних засобів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
• забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту.

Очікувані результати від реалізації заходів:
Система централізованого оповіщення дає можливість для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань надзвичайних ситуацій до місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, організацій та установ усіх форм власності і населення та швидке реагування щодо ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Матеріальні резерви створюються для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, а також надання термінової допомоги постраждалому населенню.
Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту підвищує рівень захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
• зниження кількості можливого виникнення надзвичайних ситуацій;
• отримання гарантованої допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій.

Ресурсне забезпечення
У 2013 році планується здійснити 3 заходи на суму 93,6 тис.грн., у тому числі: за рахунок місцевого бюджету – 3,0 тис.грн.

 

3.14. Розвиток інформаційного простору

Головна мета - підвищення якості управління містом та дійове забезпечення прозорості діяльності влади; пошук нестандартних шляхів вирішення першочергових проблем розвитку міста на підставі вільного доступу до інформації, її обміну та створення якісного ринку інформаційної продукції; забезпечення створення сучасного іміджу міста, підвищення його інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності в межах регіону та України; подальший розвиток інформаційної інфраструктури.

Основні завдання на 2013 рік:
забезпечення прозорості при формуванні соціальної та економічної політики міською радою, виконавчими органами міської ради;
задовільнення інформаційних потреб територіальної громади і органів місцевого самоврядування з використанням різноманітних інформаційних комунікацій;
налагодження системи постійного забезпечення засобів масової інформації соціальною інформацією про діяльність органів місцевого самоврядування;
наповнення оперативною і якісною інформацією офіційного веб-сайту Вугледарської міської ради;
забезпечення створення сучасного іміджу міста, підвищення його інвестиційної привабливості і конкурентноспроможності в межах регіону та України;
подальше вдосконалення та розвиток інформаційної інфраструктури.

Ресурсне забезпечення
У 2013 році планується здійснити 8 заходів на суму 130,6 тис. грн., у тому числі:
за рахунок місцевого бюджету – 95,6 тис.грн.