ВСТУП

 

1. Соціально-економічна ситуація в місті
   1.1. Загальна характеристика міста

   1.2. Тенденції соціально-економічного розвитку
   1.3. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку

 

2. Головна мета та пріоритетні напрями на 2013 рік


3. Розвиток людського потенціалу

   3.1. Демографічно-ресурсний розвиток
   3.2. Зайнятість населення та ринок праці
   3.3. Доходи населення та заробітна плата
   3.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
   3.5. Соціальний захист населення
   3.6. Охорона здоров'я
   3.7. Освіта
   3.8. Підтримка сім'ї, дітей та молоді. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
   3.9. Культура 
   3.10. Фізичне виховання та спорт
   3.11. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
   3.12. Охорона навколишнього природного середовища
   3.13. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
   3.14. Розвиток інформаційного простору

 

4. Створення умов для сталого економічного розвитку

  4.1. Податково-бюджетна діяльність
  4.2. Дерегуляція та розвиток підприємництва
  4.3. Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів
  4.4. Інвестиційна діяльність
  4.5. Науково-технічна та інноваційна діяльність
  4.6. Розвиток земельних відносин


5. Модернізація виробництва та інфраструктури

   5.1. Енергозабезпечення

    5.1.1. Вугільна промисловість
    5.1.2. Енергозбереження
    5.1.3. Електроенергетика
  5.2. Розвиток сфери послуг
  5.3. Житлове будівництво
  5.4. Житлово-комунальне господарство
  5.5. Утилізація та переробка відходів
  5.6. Формування конкурентного середовища


6. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми


7. Впровадження заходів територіального планування


8. Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік


9. Перелік пріоритетних інвестиційних проектів


10. Фінансове забезпечення заходів Програми