Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

1

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20.02.2013 № 67
м. Вугледар

Про створення Координаційної ради
з питань сім'ї, ґендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання
насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми

З метою сприяння ефективній реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми», від 21 березня 2012 року № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», керуючись ст.17, ст.18, ст.32, ст.38, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити Координаційну раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми і затвердити її персональний склад (додається).
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми (додається).

 

Міський голова                       А.М. Ширінський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
20.02.2013 № 67

СКЛАД
Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї
та протидії торгівлі людьми

Чекіна заступник міського голови з питань діяльності
Анжела.Василівна. виконавчих органів, голова Координаційної ради

Діденко начальник відділу у справах сім'ї та молоді,
Марина Олександрівна. заступник голови Координаційної ради

Бойко головний спеціаліст відділу у справах сім'ї та
Світлана Вікторівна молоді , секретар Координаційної ради

Члени ради:

Батрак директор центру соціальних служб для сім'ї,
Вікторія Сергіївна дітей та молоді

Голуб старший оперуповноважений сектору КМДН
Ольга Геннадіївна Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій
області, капітан міліції (за узгодженням)

Єрьоменко начальник служби у справах дітей
Людмила Василівна

Захарова начальник юридичного відділу
Марина Миколаївна

Мисник начальник міського відділу освіти
Світлана Віталіївна

Пономаренко начальник Вугледарського управління праці
Інна Володимирівна та соціального захисту населення

Сало головний спеціаліст відділу надання соціальної
Віталій Миколайович допомоги Вугледарського міського центру зайнятості
(за узгодженням)

Сіріченко завідувач дитячим відділенням ЛПУ ЦМЛ, Світлана Миколаївна позаштатний міський педіатр (за узгодженням)
Керуючий справами виконкому О.В.Порфіленко
Підготував:
начальник відділу у справах сім'ї та молоді М.О.Діденко

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
20.02.2013 № 67

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань сім'ї, ґендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї
та протидії торгівлі людьми

1.Координаційна рада (далі Рада) з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітеті Вугледарської міської ради з метою здійснення координації в ході реалізації заходів з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми в м.Вугледарі.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
3.1 Сприяння ефективній реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.
3.2. Розгляд питань, які потребують узгодженості дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і громадських організацій, релігійних організацій, засобів масової інформації у вирішенні питань щодо реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, поверненню, реабілітації жертв такої торгівлі, запобігання насильству в сім'ї.
3.3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і громадських організацій з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.
4.2. Розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і громадських організацій, щодо визначення пріоритетних напрямів, проведення заходів щодо соціальної підтримки сім'ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.
4.3. Бере участь в розробці документів виконавчого комітету Вугледарської міської ради з питань що належать до її компетенції.
4.4. Розглядає та аналізує виконання заходів міських цільових і комплексних програм стосовно реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.
4.4.Сприяє проведенню інформаційної роботи, соціальної реклами, спрямованої на зміцнення та підвищення ролі сім'ї в суспільстві, відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, відповідального батьківства, запобігання соціальному сирітству, ролі жінки в суспільстві, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої.
5. Рада має право:
5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.2. Організувати проведення конференцій, нарад та семінарів з питань, що належать до її компетенції.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, громадськими організаціями.
7. Раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. На правах заступника голови ради входить начальник відділу у справах сім'ї та молоді. Склад ради затверджується виконавчим комітетом.
8. Члени ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
9. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, затвердженого головою Координаційної ради, але не рідше одного разу на три місяці.
10. Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів.
11.Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватись посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
13. Рада визначає порядок своєї роботи, у межах своєї компетенції приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.
14. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації.
15. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює відділ у справах сім'ї та молоді Вугледарської міської ради.

Керуючий справами виконкому                          О.В.Порфіленко

Підготував:
начальник відділу у справах сім'ї та молоді     М.О.Діденко