1

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.12.2012/6-32-2
м.Вугледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011/6-17-3
«Про міський бюджет на 2012 рік»

 

Відповідно до п.1,2 ст.14, ст. 52, ст.71, п.7,8 ст.78 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», до п.23 ч.1 ст.26, п.1,4 ст.61, п.1,2,4,6 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), рішення Донецької обласної ради від 28.12.2011 №6/8-197 «Про обласний бюджет на 2012 рік» (зі змінами), міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 29.12.2011/6-17-3 «Про міський бюджет на 2012 рік» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сесії міської ради від 17.02.2012/6-18-5, 23.04.2012/6-21-2, 05.06.2012/6-22-3, 17.08.2012/6-25-2, 21.09.2012/6-26-2, 10.10.2012/6-27-2, 16.11.2012/6-30-7):
1.1.В абзаці 1 пункту 1 замінити цифри 59808,3 на цифри 60857,3; цифри 66,0 на цифри 369,1; цифри 22994,2 на цифри 23740,0.
1.2.В абзаці 2 пункту 1 замінити цифри 54838,1 на цифри 54877,2; цифри 4970,2 на цифри 5980,1.
1.3.У пункті 2 замінити цифри 63379,0 на цифри 64428,0; цифри 55587,2 на цифри 55626,3; цифри 7791,8 на цифри 8801,7.
1.4.Доповнити пункт 13 підпунктом 13.1.1 наступного змісту:
«13.1.1. Бюджетні зобов'язання за загальним та спеціальними фондами міського бюджету, по яких у 2012 році не проведені розрахунки при наявності коштів на рахунках розпорядниках та одержувачів коштів, вважаються
кредиторською заборгованістю міського бюджету на початок наступного бюджетного періоду і підлягають виконанню у 2013 році.»
2.Додатки 1, 2, 3, 3-1, 5, 6 викласти у новій редакції (додаються).
3.Міському фінансовому управлінню (Чупейда) внести відповідні зміни до міського бюджету.

 

Міський голова           А.М.Ширінський