1

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2012/6-32-3
м.Вугледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.06.2012/6-22-7 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Вугледарської міської ради на 2012 – 2014 роки»

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Вугледарської міської ради від 29.12.2011/6-17-3 «Про міський бюджет на 2012 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 05.06.2012/6-22-7 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Вугледарської міської ради на 2012 -2014 роки» зі змінами (рішення Вугледарської міської ради від 20.07.2012/6-24-5, 17.08.2012/6-25-8, 21.09.2012/6-26-3, 16.11.2012/6-30-10):
1.1.У пункті 7 додатку 1 замінити цифри 2706,5 тис.грн. на цифри 2726,5 тис.грн.;
1.2.У пункті 7 додатку 2 замінити цифри 24,1 тис.грн. на цифри 22,9 тис.грн.;
1.3.Підпункт 1.26 пункту 1 виключити;
1.4.Пункт 1 доповнити підпунктом 1.27:
1.27.«Розробка схем та проектних рішень масового застосування» на 2012 рік (Додаток 27);
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Чекіна), постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів (Нешко).

 

Міський голова                 А.М.Ширінський