ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова міської  ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів

_________________  А.В.Чекіна

ПОЛОЖЕННЯ

про групу з моніторингу та оцінки ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу (група з МіО)

при міській раді (МР)

з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

  1. 1. Загальні положення

1.1              Група з МіО створюється рішенням міської ради.

1.2              Група з МіО є робочим органом, який здійснює інформаційну, консультативну та аналітичну підтримку діяльності МР з питань моніторингу та оцінки виконання міської програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

  1. 2. Мета групи з МіО

2.1.            Розбудова міської системи з МіО виконання міської програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

  1. 3. Основними завданнями групи з МіО є:

3.1.            Оцінка потреб щодо розвитку міської системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу, включаючи потреби в персоналі, матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.2.            Вироблення рекомендацій для МР.

3.3.            Організаційно-методичне забезпечення проведення моніторингу і оцінки відповідних заходів, розроблення показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу та оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.4.            Надання допомоги у зборі, обробки та аналізу даних ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ\СНІДу.

3.5.            Ведення баз даних з моніторингу та оцінки ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.6.            Систематичне розповсюдження інформації щодо результатів моніторингу та оцінки ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення інформації в мережі Інтернет.

3.7.            Проведення тренінгів з МіО.

3.8.            Документування та збір даних по діяльності групи з МіО.

 

  1. 4. Відповідно до покладених на неї зобов’язань група з МіО має право

4.1.            Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, незалежно від форми власності, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, необхідну для виконання покладених на групу з МіО завдань.

4.2.            Готувати та видавати матеріали з питань організації та проведення моніторингу та оцінки заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4.3.            Надавати рекомендації щодо удосконалення заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

4.4.            Брати участь у засіданнях та заходах яки проводяться на виконання міської програми МР.

4.5.            Брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях тощо з метою підвищення кваліфікації.

 

  1. 5. Організація роботи групи з МіО

5.1.            Організаційною формою роботи групи з МіО є засідання.

5.2.            Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який розробляється на засіданні групи з МіО і затверджується на МР.

5.3.            Засідання групи з МіО відбувається не рідше одного разу на місяць.

 

  1. 6. Рекомендований склад групи з МіО

6.1.         До складу МіО рекомендовано включати фахівців структур та управлінь, задіяних у виконанні міської програми та недержавного сектору.

 

  1. 7. Персональний склад групи з МіО затверджується рішенням МР.

  1. 8. Групу з МіО очолює керівник, який затверджується рішенням МР

8.1.         Керівник групи з МіО:

-      координує поточну діяльність групи з МіО;

-            ініціює та проводить засідання групи з МіО;

-            планує діяльність групи з МіО;

-            взаємодіє з секретарем МР;

-            виносить на порядок денний засідань МРГ питання за погодженням з членами групи з МіО;

8.2.         При необхідності  члени групи з МіО обирають секретаря, який виконує наступні функції:

-  скликає  регулярні засідання групи з МіО;

- організує належне документування діяльності групи з МіО, у т.ч. ведення   протоколів засідань;

-  забезпечує від слідкування виконання планів роботи групи з МіО та завдань членам групи з МіО, відображеним у протоколах засідань;

-   розсилає документи, що будуть обговорюватись на засіданнях членам групи з МіО не пізніше, чим за два дні до засідання.

 

  1. 9. Умови для роботи групи з МіО забезпечує МР.