ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова міської  ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів

_________________ А.В.Чекіна

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжсекторальну робочу групу (далі - МРГ)

при Вугледарській міській раді (далі - МР)

з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

 1. 1. Загальні положення

1.1              МРГ створюється рішенням МР.

МРГ є робочим органом, який здійснює інформаційне, консультативне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності МР з виконання міської програми профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 1. 2. Мета МРГ

2.1.   Забезпечення діяльності МР.

 1. 3. Основними завданнями МРГ є:

3.1.   Підготовка матеріалів до засідань МР.

Збір та аналіз інформації щодо виконання обласної програми.

Надання рекомендацій МР щодо визначення пріоритетів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в місті, проблем/перешкод виконання міської програми з ВІЛ/СНІДу та шляхів їх вирішення/подолання.

Узагальнення та поширення досвіду роботи з питань організації протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в місті.

Інформування громадськості про діяльність МР.

Підготовка  проекту щорічних планів роботи МР.

Визначення потреб щодо фінансування заходів міської програми.

Конкретизація заходів міської програми.

Підготовка аналітичних оглядів, довідок, інформаційних повідомлень за дорученням МР.

Документування та збір даних по діяльності МРГ.

 1. 4. Відповідно до покладених на неї зобов’язань МРГ має право

4.1.   Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, незалежно від форми власності, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, необхідну для виконання покладених на МРГ завдань.

Звертатися до МР з пропозиціями щодо утворення робочих, експертних, консультаційних груп, з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Надавати рекомендації щодо удосконалення заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

Брати участь у засіданнях та заходах МР, які проводяться на виконання обласної програми.

Поширювати інформацію щодо діяльності МР.

Брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях тощо з метою підвищення кваліфікації.

 1. 5. Організація роботи МРГ

5.1.   Організаційною формою роботи МРГ є засідання.

Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який розробляється і приймається на засіданні МРГ.

Засідання МРГ відбувається не рідше одного разу на місяць.

 1. 6. Рекомендований склад МРГ

6.1.   До складу МРГ рекомендовано включати фахівців структур та управлінь, задіяних у виконанні обласної програми та недержавного сектору:

 1. управління охорони здоров’я;

управління освіти та науки;

управління у справах сім’ї та молоді;

управління внутрішніх справ;

управління культури;

управління у справах преси та інформації;

Центру СНІД;

 1. Центру соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді;
 2. санітарно-епідеміологічної станції;

Неурядових організацій;

Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом;

ВІЛ-сервісних організацій;

Інші.

 1. 7. Персональний склад МРГ затверджується рішенням МР.

МРГ очолює керівник, який затверджується рішенням МР.

7.1.   Керівник Міжсекторальної Робочої Групи:

-          координує поточну діяльність МРГ

-    ініціює та проводить засідання МРГ

-    планує діяльність МРГ

-    взаємодіє з секретарем МР

-  виносить на порядок денний засідань МРГ проблемні питання за погодженням з членами МРГ

 1. 8. При необхідності  керівник МРГ визначає секретаря МРГ, що виконує наступні функції:

-  скликає  регулярні засідання МРГ

- організує належне документування діяльності МРГ, у т.ч. ведення протоколів засідань МРГ

-  забезпечує відстеження виконання планів роботи МРГ та завдань членам МРГ, відображеним у протоколах засідань

-   розсилає документи, що будуть обговорюватись на засіданнях МРГ членам МРГ не пізніше, чим за два дні до засідання.

 1. 9. Умови для роботи МРГ забезпечує МР.