Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут
Gerb-1

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.10.2012/6-27-3

м.Вугледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.06.2012/6-22-7 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Вугледарської міської ради на 2012 – 2014 роки»

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Вугледарської міської ради від 29.12.2011/6-17-3 «Про міський бюджет на 2012 рік», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 05.06.2012/6-22-7 « Про затвердження програм по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Вугледарської міської ради на 2012 -2014 роки» зі змінами ( рішення Вугледарської міської ради від 20.07.2012/6-24-5, 17.08.2012/6-25-8, 21.09.2012/6-26-3):

1.1. У пункті 7 додатку 1 замінити цифри 2694,4 на цифри 2692,7;

1.2. У пункті 7 додатку 2 замінити цифри     50,0 на цифри     27,1;

1.3. У пункті 7 додатку 3 замінити цифри     59,2 на цифри     39,2;

1.4. Абзац 2,3,4 пункту 7 додатку 15 викласти в новій редакції:

«п.7. Ресурсне забезпечення програми . Фінансування та виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень коштів із загального та спеціального фондів міського бюджету.

Обсяг асигнувань загального та спеціального фондів складає:

- на 2012 рік всього 5557,7 тис. грн., у тому числі загальний 5357,7       тис. грн., спеціальний 200,00 тис. грн..»

1.5.У додатку 17 змінити назву «Первинна медико-санітарна допомога» на період 2012-2014 роки на «Інші заходи по охороні здоров’я »;

1.6.У пункті 7 додатку 17 замінити цифри 3283,9 на цифри 3273,9; цифри 100,8 на цифри 110,8;

1.7.У пункті 7 додатку 19 замінити цифри з 208,4 на 608,4;

2.Підпункт 1.4 пункту 1 виключити;

3.Пункт 1 доповнити підпунктами:

1.23.«Інші видатки (Незалежна комплексна судова будівельно-технічна експертиза)»  на 2012 рік  (додаток 23);

1.24.«Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»(додаток 24);

1.25.«Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування»(додаток 25);

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Чекіна), постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів (Нешко) і постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, культури, справ молоді, соціального захисту та спорту (Кіщенко).

 

Міський голова                                                                        А.М.Ширінський