Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

4.1.Інвестиції в економіку міста

У сфері капітального будівництва Програмою економічного та соціального розвитку м. Вугледар на 2010 рік передбачено 198666 тис. грн. капітальних вкладень, щодо будівництва об’єктів виробничого й невиробничого призначення.

 

Виконання Програми за 2010 рік складає 47440 тис. грн. капітальних інвестицій, це 23,9 % до програми на 2010 рік та у 2,2 рази більше до 2009 року.

 

В основний капітал  інвестировано 24435 тис. грн, що у 1,5 рази більше ніж за  2009 р.

 

Обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах до попереднього року складає 136,2 % .

 

4.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

У місті Вугледарі станом на 01.01.2011 року зареєстровано 215 юридичних осіб.

На виконання п. 8 заходів обласної держадміністрації щодо виконання критичних зауважень, висловлених у лютому 2005 року Президентом України під час зустрічі з активом Донецької області, в місті здійснюється постійний моніторинг фінансово-господарської діяльності збиткових підприємств.

За підсумками 11 місяців 2010 року прибуток прибуткових підприємств склав 14,5 тис. грн. та у порівнянні з минулим року зменшився на 1,5 тис. грн.. Прибутково працювали 28,6 % підприємств основного кола. Збитки склали 52605,9 тис. грн. та у порівнянні з  минулим року збільшились на 3,6 %. Збитково також працювали  71,4 % підприємств.

Таким чином, за результатами фінансово-господарської діяльності отримано негативний фінансовий результат у сумі (- 52591,4 тис. грн.). Для порівняння фінансовий результат за 11 місяців минулого року  склав 49210,8 тис. грн. збитків.

Майже ніж 94 % усіх збитків – це збитки у вугільній промисловості. Збитки підприємства обумовлені зниженням видобутку вугілля та зменшенням реалізації готової продукції.

Збитки отримано у сфері діяльності «Операції з нерухомістю», «Виробництво електроенергії, газу та води», що пояснюється невідповідністю тарифів у житлово-комунальному господарстві, водопостачанні  та теплопостачанні собівартості послуг.

Зменшили збитки: 1 підприємство у сфері “Виробництво електроенергії, газу та води” (2009 — 858,0 тис. грн., 2010 —629,0 тис. грн.).

Перейшло до прибуткових -  1 підприємство у сфері “Будівнництво” (збитки у 2009 р. - 904,4 тис. грн., прибуток у 2010 р. - 10,0 тис. грн.).

Міськвиконком разом з податковою адміністрацією та іншими контролюючими органами на засіданнях міської комісії з фінансово-економічних питань заслуховуються керівники збиткових підприємств щодо оздоровлення фінансового стану підприємств, розробляються заходи по ліквідації збитковості.

 

Кількість проведених комісій

Розглянуто підприємств,

в т. ч. збиткових

Змінено перших керівників

Зменшили збитки

Перейшли до прибуткових

Припинили діяльність

13

8/3

-

1

1

-

 

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 16.06.2010 (справа №42/98Б) була порушена справа про банкрутство Приватного підприємства “Гарант” м.Вугледар. Постановою  Господарського суду Донецької області від 12.07.2010 визнано банкрутом Приватне підприємство “Гарант” та відкрита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці. На теперішній час ліквідатором готується клопотання щодо продовження ліквідаційної процедури, яка буде продовжена на 2011 рік. У зв’язку із зволіканням щодо виконання своїх обов’язків було направлено ліквідатору спільно з Управлінням ПФУ в м. Вугледарі лист з вимогою звіту про проведену роботу.

 

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 29.11.2010 (справа №5/185б) була порушена справа про банкрутство Дочірнього підприємства спільного Україно-Польського підприємства “Ексім” - підприємство “Конкорд”, м. Вугледар.

 

4.3. Податково-бюджетна діяльність

4.3.1. Податкова політика

 

Фінансовий показник по надходженню податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на 2010 рік заплановано в сумі 58970,6 тис. грн.

Протягом року до зведеного бюджету надійшло 67657,7 тис.грн., що становить 114,7 % до Програми та 101,2 % до надходжень минулого року. Даний показник досягнуто за рахунок розширення бази оподаткування (підвищення рівня заробітної плати, індексу інфляції, постановки на облік знов зареєстрованих підприємств та підприємців, надання нових земельних ділянок у користування, переведення платників земельного податку на орендну плату за земельні ділянки, затвердження нової нормативної грошової оцінки земель м.Вугледар, виявлення розміщення рекламних носіїв без відповідних дозволів тощо).

Станом на 01.01.2011 р. податковий борг складає 48192,2 тис. грн., у тому числі до Державного бюджету – 47281,7 тис. грн.,  до місцевого бюджету – 910,5 тис. грн.

Основні підприємства-боржники:

тис.грн.

№ п/п

Назва суб’єкта підприємницької діяльності

Код ЄДРПОУ

Податкова заборгованість

Всього

У т.ч. до місцевого бюджету

1

ДП «Ш/у «Південнодонбаське  №1»

34032208

29859,0

169,8

2

ВП «Ш. «Південнодонбаська  №3»

33577404

17352,1

679,7

3

ККП м. Вугледар

30353057

301,0

11,6

4

КП «Керуюча компанія з ЖКП»

33491364

403,0

0

5

ТОВ «Потенціал-Дон»

31593492

0,9

1,7

6

ПП «Гарант»

31593492

41,9

1,0

7

ПП «Пальміра»

31007907

18,3

0

8

ВАТ «Транспортник»

21957920

3,9

3,9

9

ПП «Вугледар-сигнал-експрес»

33124491

21,0

0

10

МП “Монтажник”

22026997

6,9

0

11

КП «УЖКГ м. Вугледар»

22027241

1,7

1,7

12

Інші СПД та фізичні особи

*

182,5

42,8

 

Ітого

48192,2

910,5

 

Податкова заборгованість у порівнянні з початком року  збільшилась на 41252,5 тис. грн., заборгованість до місцевого бюджету зросла на 735,7 тис. грн..

Основною причиною зростання боргу до місцевого бюджету у порівнянні з початком року є  несплата у зв’язку із скрутним фінансовим становищем податкових зобов’язань ВП «Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «ДВЕК» та донарахування податку з доходів фізичних осіб за результатами планової документальної перевірки по ДП «Шахтоуправління Південно донбаське № 1».

Протягом 1 півріччя 2010 року щодо погашення податкового боргу до місцевого бюджету проведена  наступна робота: участь у засіданні міської комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі, забезпеченню податкових та інших надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду і запобігання неплатоспроможності,  постійні співбесіди з керівниками підприємств-боржників щодо погашення податкового боргу, проведені наради, по СГД - фізичним особам здійснено поквартирний обхід боржників з метою погашення заборгованості до бюджету, зареєстровано податкову заставу в Єдиному державному реєстрі обтяжень рухомого (нерухомого) майна по знов створеним боржникам, направлені позови на примусове стягнення податкового боргу до Донецького окружного адміністративного суду.

ВАТ «Транспортник» (платник окремих податків, на обліку стоїть в ДПІ у Петровському районі м. Донецька) має заборгованість з земельного податку у сумі 3,6 тис. грн. та податку з власників наземних транспортних засобів в сумі 0,3 тис. грн. У Господарському суді Донецької області 27.02.2004 відкрита справа про банкрутство. ДПІ у м. Вугледарі приймає участь у засіданнях комітету кредиторів по справі про банкрутство. Ухвалою Господарському суді Донецької області від 29.12.2010 продовжено строк ліквідаційної процедури до 20.01.2011.

По ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» податковий борг та поточні зобов’язання в півріччя 2010 року погашені в сумі 668,2 тис. грн. зі збору за забруднення навколишнього середовища та 204,7 тис. грн. по земельному податку. Податковий борг з місцевих зборів створився внаслідок неповної сплати поточних платежів зі збору за забруднення навколишнього середовища та донарахуванням податку з доходів фізичних осіб за результатами планової документальної перевірки. Протягом року проведено розстрочення податкових зобов’язань згідно ст. 14 Закону України від 20 грудня 2000 року № 2181-ІІІ «Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» зі збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 255,8 тис. грн.. Керівництво підприємства постійно запрошується на засідання міської комісії, а також до ДПІ у м. Вугледарі для розгляду питання погашення податкового боргу, про що складено відповідні протоколи, також на підприємстві діє тимчасовий податковий пост з метою постійного моніторингу відвантаження вугільної продукції та руху грошових коштів через рахунки шахтоуправління.

По ВП «Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «ДВЕК» податковий борг з місцевих податків та зборів створився внаслідок несплати поточних платежів зі збору за забруднення навколишнього середовища та земельного податку.  Протягом року податковий борг погашений в сумі 141,2 ис. грн. по земельному податку та в сумі 333,9 тис. грн. зі збору за забруднення навколишнього середовища.  Головною причиною не сплати щомісячних нарахувань є відсутність на підприємстві розрахункових рахунків, виручка від реалізації вугільної продукції зараховується на рахунки головного підприємства ДП «ДВЕК», за заявками підприємства проводиться сплата податків та інших платежів до бюджетів та фондів. За рік направлено позовні заяви на стягнення податкового боргу в судовому порядку зі збору за забруднення навколишнього середовища на суму 784,2 тис. грн., з них розстрочений податковий борг на підставі ухвали Донецького окружного адміністративного суду в сумі 257,4 тис. грн.. Керівництво підприємства постійно запрошується на засідання міської комісії, а також до ДПІ у м. Вугледарі для розгляду питання погашення податкового боргу, про що складено відповідні протоколи.   Також, здійснено реалізацію металобрухту підприємства через уповноважену товарну біржу в рахунок погашення його податкового боргу та організовано роботу тимчасового податкового посту з метою постійного моніторингу відвантаження вугільної продукції.

 

4.3.2. Бюджетна політика

Рішенням сесії міської ради від 05.05.2010/5-59-1 був прийнятий бюджет по доходах  з урахуванням змін у сумі 50884,8 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 43128,3 тис.грн. (з урахуванням трансфертів   у сумі 12376,1 тис.грн), спеціальний фонд – 7756,5 тис.грн.(з урахуванням трансфертів –6332,4 тис.грн.)

За 2010 рік до бюджету м.Вугледар надійшло 54091,2 тис.грн. з трансфертами, у тому числі трансфертів – 18134,9 тис.грн. До загального фонду (без трансфертів) надійшло 34286,5 тис.грн. План по доходах загального фонду виконано на 111,5% до затверджених річних показників. До спеціального фонду (без трансфертів) надійшло 1669,8 тис.грн., або 3,1% усіх надходжень. План по доходах спеціального фонду виконаний на 102,9%.

Фактичні надходження податку з доходів фізичних осіб склали 32546,5 тис.грн., це 94,9% усіх надходжень загального фонду (без трансфертів), плати за землю – 715,0 тис.грн., або 2,1% усіх податкових надходжень, місцеві податки та збори – 123,6 тис.грн., або 0,4%, єдиний податок – 403,0 тис.грн, або 1,2%.

Питому вагу доходів спеціального фонду складають власні кошти бюджетних установ – 1252,6 тис.грн. або 75,0% усіх надходжень спеціального фонду (без трансфертів). Плата за забруднення навколишнього середовища склала 205,9 тис.грн. або 12,3% надходжень спеціального фонду, податок з власників транспортних засобів – 195,0 тис.грн. або 11,7%.

 

Видаткова частина бюджету за 2010 рік виконана з трансфертами у сумі 54483,3 тис.грн., або 96,3 % від плану на рік з урахуванням змін – 56571,6 тис.грн.

Видаткова частина бюджету м.Вугледар за 2010 рік виконана по загальному фонду на 95,8%,  виконання складає – 46591,9 тис.грн. Виконання видаткової частини установ соціально-культурної сфери склало 46474,6 тис.грн., або 95,8% від плану з урахуванням змін (48500,0 тис.грн.). Відсоток фінансування по галузях до річного плану з урахуванням змін складає:

 

- Органи місцевого самоврядування

97,4 %

-  Освіта

97,9 %

- Охорона здоров'я

98,1 %

- Соціальний захист

96,3 %

- Житлово-комунальне господарство

88,7 %

- Культура і мистецтво

99,8 %

- Фізична культура і спорт

94,4 %

- Субвенція на виконання соціальних програм

 

у т.ч. :

 

- Пільги ветеранам війни та праці, ветеранам військової

служби, ветеранам ОВС, ЧАЕС

83,4 %

- Субсидії населенню

100 %

- Допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

99,7 %

- Пільговий проїзд

96,2 %

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду виконана на 99,3% при річних, з урахуванням змін, планових показниках 7945,3 тис.грн., виконання складає 7891,4 тис.грн.

Відсоток виконання видаткової частини по галузях :

- Освіта

142,0 %

- Охорона здоров’я

58,2 %

- Культура

136,7%

- ФК і спорт

172,6%

- Соціальний захист (без субвенції)

58,2 %

 

Залишок коштів на рахунку місцевого бюджету та спецрахунках бюджетних установ на 01.01.2010р. становить 6017,2 тис.грн., на 01.01.2011р. – 5625,1 тис.грн.