Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb-1

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2012                                               № 291

м. Вугледар

 

 

Про створення комісії із спірних

питань щодо соціального захисту

осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

 

З метою  вирішення  проблемних питань, які виникають під час розгляду звернень громадян та об'єднань громадян в інтересах фізичних осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо соціального захисту відповідно до закону України “Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з урахуванням розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 08.06.2012 №359 “Про створення комісії із спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, керуючись  ст. 17, 18, ст. 40,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити комісію із спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та затвердити її персональний склад (додається);

2. Затвердити Положення про  комісію із спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

3. Визнати  рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 №106 “Про затвердження розпорядження міського голови від 27.02.2012 №43-д “Про створення робочої групи з розгляду проблемних питань пенсійного забезпечення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС” та розпорядження міського голови від 27.02.2012 №43-д “Про створення робочої групи з розгляду проблемних питань пенсійного забезпечення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС” такими, що втратили чинність.

 

 

Міський голова                                                                     А.М.Ширінський

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

04.10.2012 № 291

 

СКЛАД

комісії із спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Войцеховський

Валерій Володимирович     – секретар міської ради,  голова комісії

 

Басиста

Людмила Олександрівна     – начальник управління Пенсійного Фонду України

у  м. Вугледарі, заступник голови комісії

(за узгодженням)

 

Кривенко

Володимир Миколайович   – начальник відділу з призначення пенсій управління

Пенсійного Фонду України у м. Вугледарі, секретар

комісії (за узгодженням)

 

Члени  комісії:

 

Ваніна

Валентина Миколаївна          -голова Вугледарської міської в Донецькій обласній

організації Всеукраїнської громадської організації

інвалідів “Союз  Чорнобиль України”

(за узгодженням)

Захарова

Марина Миколаївна                - начальник юридичного відділу

 

Корнієнко

Петро Андрійович                    -головний лікар лікувально- профілактичної

установи  “Центральна міська лікарня”

(за узгодженням)

 

Пономаренко

Інна Володимирівна                 -начальник міського управління праці та

соціального захисту населення

 

Тимохіна

Олена Миколаївна                    -начальник архівного відділу

 

Чекіна

Анжела Василівна                   - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Чупейда

Світлана Миколаївна               - начальник міського фінансового управління

 

Шиян

Ірина Миколаївна                     - начальник відділу внутрішньої політики

та зв'язків з громадськістю

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                             О.В.Порфіленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

04.10.2012 № 291

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію із спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

1.Комісія із спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі -Комісія), є дорадчим органом.

2.Комісія у своїй дільності керується Конституцією України  та Законами України, актами Президента України та Кабінету  Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами Пенсійного Фонду України та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Донецької обласної держаної адміністрації, рішеннями міської ради, цим Положенням.

3.Основними завданнями Комісії є:

-сприяння у вирішенні спірних питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що виникають під ча розгляду звернень громадян, їх об'єднань та інших юридичних осіб в інтересах фізичних осіб;

-підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

-розглядає матеріали звернень громадян їх об'єднань та інших юридичних осіб в інтересах фізичних осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань соціального захисту таких осіб;

-подає відповідним органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування пропозиції стосовно вирішення питань щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.Комісія має право:

-отримувати  в  установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

-запрошувати на свої засідання представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій для участі в розгляді питань, що належать до повноважень комісії;

-скликати наради з питань відповідно до компетенції.

6.Комісію очолює (голова Комісії) секретар міської ради. До складу комісії входять представники органів місцевого самоврядування, управління Пенсійного Фонду України в м. Вугледарі, лікувально- профілактичної установи  “Центральна міська лікарня”, громадських організацій. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

7.Голова Комісії:

-скликає засідання Комісії та головує на них;

-керує діяльністю Комісії та координує її роботу з місцевими органами  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

-розподіляє обов'язкі між членами комісії;

-підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені комісією в процесі виконання покладених на неї завдань.

8.За відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови. Підготовку і надання матеріалів на засідання Комісії забезпечує секретар Комісії.

9.Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться в міру необхідності, але не рідше разу на квартал. Засідання правомочні, якщо на них присутні більше двох третин її членів.

10.На своїх засіданнях Комісія розробляє рішення у формі пропозицій з питань, що належать до її компетенції. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. При равному розподілі голосів вирішальним є голос голови Комісії. Член Комісії, який не підтримав пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що дадається до протоколу засідання.

11.Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.

12.Протокол засідання Комісії оформлюється  її секретарем не пізніше 3-х робочих днів з дати проведення засідання та підписується головою і секретарем Комісії.

13.Про наявні пропозиції Комісії заявник (громадянин, об'єднання громадян та інші юридичні особи, що діють в інтересах фізичних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) повідомляються в строки та у порядку, встановлені Законом України “Про звернення громадян” та іншими нормативними актами.

14.Копія протоколу засідання Комісії при необхідності надсилається членам Комісії, а також відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                           О.В.Порфіленко

 

 

Розроблено:

Начальник відділу внутрішньої політики

та зв'язків з громадськістю                                                  І.М.Шиян