Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

3.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Стан малого підприємництва у місті (* - статистичні дані):

Показники

стану малого підприємництва у місті

2008

факт

2009

факт

2010

Кількість фізичних осіб (одиниць)

813*

836*

964

Кількість малих підприємств (одиниць)

42*

32*

33

Кількість малих підприємств/фізичних осіб (на 10 тис. осіб наявного населення)

27*/517*

20* / 534*

21/ 624

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах (тис. осіб)

0,3*

0,3*

0,3

Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств (грн.)

726,30*

875,57*

950

Забезпеченість населення (на кінець року) на 1000 осіб:

- торгівельними площами, магазинів (м 2),

- посадовими місцями об’єктів ресторанного госп-ва (од.)

 

263,4

57

 

275,0

57

 

275,0

57

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств (млн. грн.)

22,0*

30,0*

30,0

 

Станом на 01.01.2011 для потреб підприємницької діяльності передано 29 приміщень загальною площею 2,6 тис.м2.

Мережа  об’єктів малого підприємництва:

Показники

Одиниця

виміру

2008

факт

2009

факт

2010

факт

Мережа магазинів роздрібної торгівлі:

-торговельна площа

- робочих місць

одиниць

м2

одиниць

54

4135

287

58

4315

295

58

4315

295

Мережа ресторанного господарства

- кількість посадових місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

18

900

132

19

900

132

19

900

132

Кількість ринків

- в них торгівельних місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

1

428

30

1

428

28

1

428

28

Кількість майстерень побутових послуг

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

38

98

38

98

38

98

 

У сфері малого бізнесу найнято 0,8 тис. осіб. Крім того, за наймом у фізичних осіб-підприємців працює 0,5 тис. осіб. Загальна кількість працюючих в малому бізнесі складає 6,5% працездатного населення.

Надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого підприємництва складає 4,4% доходів місцевого бюджету (* - статистичні дані).

 

З метою підвищення рівня участі громадськості в процесі прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо розвитку підприємництва, проведені засідання координаційної ради та семінар – наради:

2008 рік факт

2009

факт

2010

Кількість засідань координаційної ради

5

5

4

Кількість семінар-нарад

4

4

3

 

Розроблено, обговорено, оприлюднено та прийнято три регуляторних акта: рішення виконкому від 17.03.2010 №77 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 31.03.2009 №142 «Про встановлення тарифів на послуги з теплопостачання, які надаються бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам», рішення виконавчого комітету від 17.03.2010 №84 «Про затвердження Порядку і умов переобладнання, перебудови, перепланування будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень», рішення виконавчого комітету від 17.03.2010 № 78 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.11.2008  № 409 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 15.10.2008 №371 «Про встановлення тарифів на послуги з теплопостачання, які надаються населенню, бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам», до усіх рішень, відповідно діючого законодавства України, розроблено та оприлюднено аналіз регуляторного впливу.

Загальна площа приміщення Дозвільного центру складає 23 кв.м. з відповідно об лаштованим 1 робочим місцем: персональним комп'ютером, принтером, БФП (принтер, сканер, ксерокс), телефонним апаратом. Забезпечено доступ до мережі Internet.

 

Стан інфраструктури у місті:

 

Одиниця виміру

2008 рік

факт

2009 рік

факт

І півріччя                                                         2010

 

Кредитні спілки

одиниць

1

1

1

Філії банків

одиниць

4

4

4

Філія страхової компанії

одиниць

1

1

1

 

На фінансування заходів Програми на 2010 рік спрямовано 1755,0 т. грн., у тому числі за рахунок:

  • · місцевого бюджету — 3,5 т.грн.,
  • · фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття – 226,5 т.грн.,
  • · кредитів банків - 1500,0 т.грн.,
  • · інші – 25,0 т.грн.

Всі заплановані заходи виконано.

 

3.2. Розвиток внутрішньої торгівлі

Очікуваний об’єм роздрібного товарообігу підприємств торгівлі з урахуванням ресторанного господарства  за 2010 рік – 68836,0т.грн., що в 2 рази більше до відповідного періоду минулого року та в 2,2 рази більше  до Програми на рік.

Очікуваний товарообіг на душу населення у діючих цінах за  2010  складає  4384,5 грн., що в 2 рази більше до відповідного періоду минулого року та в 2,2 рази більше  до Програми.

На 01.01.2011 середньоблікова чисельність працюючих на підприємствах торгівлі 49 і ресторанного господарства 12. Середньомісячна заробітна плата одного робітника торгового підприємства становить 1210,0 грн., середньомісячна заробітна плата працівника ресторанного господарства становить 922,0 грн.

Кількість магазинів у м.Вугледарі становить: 23 продовольчих, 33 непродовольчих та 2 змішаних, дрібно-роздрібна мережа складається з 9 одиниць на території міста. Загальна торгова площа 58 магазинів становить 4315м2.  Забезпеченість торговою площею на 1000 мешканців міста –274,8м2.

Мережа об’єктів громадського харчування становить: ресторан – 1, їдалень – 5, закусочних – 8, буфетів – 4, чебуречна - 1. Кількість посадових місць на 19 об’єктах громадського харчування – 900. Забезпеченість посадовими місцями на 1000 мешканців міста –57 п.м.

Торгівля:

№п/п

 

Об`єкти

(од)

Торгова площа (м2)

Робочі місця

(чоловік)

1

Мережа станом на 1.01.2010

58

4315

295

2

Мережа станом на 1.01.2011

58

4315

275

 

відкрито за 2010

4

180

-

 

закрито за 2010

4

180

-

 

приріст за 2010

-

-

-

Громадське харчування:

№п/п

 

Об`єкти

(од)

Посадові місця

Робочі місця

1

Мережа станом на 1.01.2011

19

900

132

 

Відкрито за  2010

-

-

-

 

закрито за  2010

-

-

-

 

приріст за 2010

-

-

-

2

Мережа на 1.01.2010

19

900

132

 

На 01.01.2011  розширення мережі не проводилося. Нові кіоски не встановлювались.

Проводилася реконструкція приміщення  магазину «Луч» фізичної особи – підприємця Нешко О.М. через відкриття магазину національної мережі «АТБ» та проводилась  реконструкція закусочної кафе «Вугледар».

З метою збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних виробників з початку року організовано 31 ярмарку у тому числі 3 виставки-продажу за участю сільгоспвиробників Волноваського, Мар'їнського та Великоновоселківського районів, суб'єктів господарювання. Додатковий товарообіг від проведення виставкових заходів становить 51,5 т.грн. Відрахування до бюджету складають 12,8 т.грн.

На території міста діє один ринок площею 8 000 м2, на 428 торгових місць. У цілях створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками на території ринку виділено 122 торгових місця. Звільнено від ринкового збору 1473 торгових місць на суму 1502,46 грн, від сплати за послуги ринків 233 торгових місць на суму 1631,0 грн. Укладено 130 договорів між торгуючими і адміністрацією ринку. Сплачено ринкового збору на суму 99,7 т.грн.

Програмою економічного і соціального розвитку на 2010 із місцевого бюджету на організацію харчування 23 учнів пільгової категорії передбачено 13,0т.грн., витрачено 16,9 т.грн., на організацію харчування 29 учнів, що становить 130% до Програми, вартість харчування одного учня становить 5,0 грн. На організацію 575 учнів 1-4 класів Програмою передбачено 150,0т.грн., витрачено 173,1 т.грн., що становить 182,1% до Програми, вартість харчування становить 3,40 грн.

Проводилася організаційна робота з соціального захисту пільгової категорії населення. Так, з початку року 255 особам надано продовольчі набори на суму 8,8 т.грн, та проведено благодійні обіди для 191 особи на суму 3,91 т.грн.

Фінансовий результат роботи галузі за  2010 рік складає 31,7 т.грн, що становить  100% до Програми. Усі підприємства спрацювали прибутково. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

За  2010 рік підвищення кваліфікації пройшли 3 робітника торгівлі та 2 працівники ресторанного господарства.

З метою підтримки та розвитку малого підприємництва проведено три семінари по вивченню діючого законодавства. На яких розглядалися питання щодо ознайомлення суб'єктів господарювання з новими законодавчими актами та інші.

Заходи заплановані Програмою на 2010 рік виконані на 100%. Фінансове забезпечення заходів за 2010 рік складає: план — 722,5 т.грн, факт за  2010 –  860,2 т.грн, що становить  118,6% виконання до плану.

Основні показники економічного і соціального розвитку та виконанні заходи в галузях торгівлі і ресторанного господарства додаються.

 

3.3. Захист прав споживачів

На території міста працюють 58 магазинів, з них 23 продовольчих, 33 непродовольчих, 2 змішаних; 19 об'єктів громадського харчування: 1 ресторан, 5 їдалень, 7 закусочних, 6 буфетів; 38 об'єктів побутового обслуговування. На території двох вугледобувних шахт розташовано 2 перукарні, 2 їдальні, 2 закусочні, 3 буфети громадського харчування. За  2010 рік мережа підприємств торгівлі, побутового обслуговування розширилось на 2 магазину, проводилася реконструкція приміщення магазину «Луч» фізичної особи – підприємця Нешко О.М. через відкриття магазину національної мережі «АТБ» та реконструкція закусочної кафе «Вугледар».

На території міста діє один змішаний ринок площею 8000м2 на 428 торгових місць.

Виконавчим комітетом Вугледарської міської ради ведеться певна робота, щодо здійснення постійного контролю за наданням житлово-комунальних послуг необхідного рівня та якості, зокрема підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги. Тобто виконавчим комітетом проводиться організаційна робота щодо діяльності цих підприємств:

- підготовка до роботи в осінньо-зимовий період;

- виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку міста на поточний рік;

- виконання плану поточного та капітального ремонтів;

- робота з заборгованістю споживачів;

- з побудинкового обліку, моніторингу заробітної плати;

- стану ліфтового господарства міста;

- з вирішення проблеми квартир, що пустують;

- з виконання заходів Програми безбар’єрності для людей з обмеженими фізичними можливостями;

- з забезпечення належного санітарного стану міста та інше.

З метою удосконалення роботи щодо захисту прав споживачів  15.03.2010, 30.06.2010, 27.09.2010, 21.12.2010  року проведено засідання координаційної ради з питань захисту прав споживачів, у міській газеті «Угледарские новости» періодично друкується інформація з малого бізнесу та захисту прав споживачів.

Проведено один семінар-нарада: «Ознайомлення СПД з вимогами ЗУ «Про захист прав споживачів» протокол №1 від 19.03.2010, а також проведено спільний семінар з Регіональним фондом підтримки підприємництва і Мар`їнською райдержадміністрацією 08.09.2010 та 10.09.2010 року.

Організовані заходи з нагородження суб’єктів підприємництва за високий професіоналізм у трудовій діяльності з нагоди професійного свята.

 

Заходи  щодо  забезпечення виконання завдань з захисту прав споживачів за 2010 рік

п/п

Зміст заходу

Термін

Виконавці

Очікуваний результат

1.

Застосувати заходи щодо розширення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування

2010

Відділ торгівлі, розвитку підприємництва

Відкрилось чотири магазина та проводилася реконструкція приміщення  магазину «Луч» фізичної особи – підприємця Нешко О.М. через відкриття магазину національної мережі «АТБ».

 

2.

Відповідно до потреб населення сприяти удосконаленню режиму роботи мережі підприємств, що здійснюють торговельне та побутове обслуговування населення.

Постійно згідно з планом роботи

Відділ торгівлі, розвитку підприємництва

З початку року розглянуто 15 заяв від СПД та встановлено зручний для населення режим роботи об'єктів сфери обслуговування .

 

3.

Забезпечити першочергову організацію перевірок підприємств, які реалізують товари дитячого асортименту та встановити контроль за станом та організацією харчування

щорічно

СЕС, ДПІ, СДПЧ, виконавчий комітет

Санітарною службою Петровського району були здійснені перевірки щодо готовності шкільних харчоблоків до нового навчального року .

Постійно проводиться робота з підприємствами роздрібної торгівлі щодо запровадження 20% торгової надбавки на дитяче харчування.

 

4.

Здійснювати комплексні перевірки діяльності власників та адміністрацій ринків по виконанню вимог чиного законодавства у сфері торгівлі

щорічно

СЕС, ДПІ, СДПЧ,  виконавчий комітет

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2009 №513 «Про проведення інвентаризації ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» створена комісія з проведення інвентаризації ринків. До складу комісії входять представники СЕС, ДПІ, МВ ГУМВС, Держкомзему ДАЇ і інші. 05.07.2010, 30.12.2010 проведено інвентаризацію ринку. За результатами інвентаризації створено реєстр ринків за формою затвердженою Держкомпідприємництва Донецької області, де відображено, що граничний рівень рентабельності на послуги ринку, виходячи з економічно обґрунтованих витрат, які надаються ТОВ ТД «Південний Донбас»у складають 20% до собівартості.

 

5.

Проводити прийом громадян з питань захисту прав споживачів та надання практичної допомоги за їх зверненнями

постійно

виконавчий комітет

З початку року надійшло 15 скарг від мешканців міста, всі скарги вирішено на користь споживачів.

 

6.

Забезпечити постійний контроль за наданням житлово-комунальних послуг необхідного рівня та якості, оприлюднювати перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість та норми споживання в засобах ЗМІ, систематично аналізувати та контролювати якість надання житлово-комунальних послуг згідно з вимогами чинного законодавства

щоквартально

виконавчий комітет

Виконавчим комітетом Вугледарської міської ради ведеться певна робота, щодо здійснення постійного контролю за наданням житлово-комунальних послуг, а саме  необхідного рівня та якості. Для цього виконавчому комітету надається звітність за всіма напрямками діяльності цих підприємств:

-    підготовка до роботи в осінньо-зимовий період - щотижнева, подекадна, місячна, квартальна, річна

-    виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку міста на поточний рік - щоквартальна

-    виконання плану поточного та капітального ремонтів - місячна, квартальна, річна

-    робота з заборгованістю споживачів – щотижнева,

-    з побудинкового обліку, моніторингу заробітної плати - щомісячна

-    стану ліфтового господарства міста - щоквартальна, річна

-    з вирішення проблеми квартир, що пустують – щотижнева, щоквартальна

-    з виконання заходів Програми безбар’єрності для людей з обмеженими фізичними можливостями – щотижнева, щоквартальна, річна

-    з забезпечення належного санітарного стану міста - щотижнева, піврічна та т. і. ,

всього більше 30 форм звітності.

За 2010 рік рішенням виконавчого комітету від 15.09.2010 №257 було затвердженно економічно обґрунтований  тариф на послуги теплопостачання, які надаються населенню. Новий розмір тарифу було погоджено з Державною інспекцією з контролю за цінами   в Донецькій області.

Для ознайомлення населення міста, з проектами рішень із встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги, проекти рішень  та аналізи їх впливу були опубліковані в місцевій газеті «Угледарские новости» від 16.08.2010 та   розташовані на офіційному web-сайті Вугледарської міської ради.

7.

Здійснювати постійні перевірки за дотриманням рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу

постійно

виконавчий комітет

Рішенням виконавчого комітету від 20.02.08 №100 «Про затвердження порядку разміщення зовнішньої реклами у м.Вугледарі» затверджено склад робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами. До повноважень робочої групи відноситься розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами та надання дозволу. Згідно акту інвентаризації від 10.09.2010р встановлених спеціальних рекламних конструкцій без дозволу виконкому на території міста не виявлено. Станом на 01.10.2010 на розміщення зовнішньої реклами було видано 6 дозволів.Згідно акту інвентаризації від 01.12.2010 виявлено 2 рекламі конструкції без дозволу виконкому. Інформація направлена до Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

8.

Організувати розповсюдження правових знань у сфері захисту прав споживачів серед населення через засоби масової інформації, інформувати споживачів про якісні характеристики продукції, що реалізується

щоквартально

виконавчий комітет

З початку року опубліковано 12 інформацій у місцевій газеті «Угледарские новости» та на офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської ради.

 

9.

Запровадити комплексні перевірки дотримання перевізниками Правил надання послуг пасажирам автомобільним, залізничним транспортом, підприємствами цивільної авіації

Згідно з планом роботи

виконавчий комітет

Особливістю міста Вугледар є відсутність внутрішнього міського автомобільного транспорту, а також залізничного транспорту та підприємств цивільної авіації.     Перевізники пасажирів на приміському та міжміському маршрутах працюють на підставі договорів, укладених з ДОДА, тому виконавчим комітетом План перевірок не складається, а перевірка дотримання перевізниками Правил надання послуг пасажирам здійснюється на підставі особистих звернень громадян на неякісне або незадовільне надання цих послуг. Заяв не надходило.

10.

Забезпечити проведення заходів з відзначення Всесвітнього Дня споживачів за участю органів державної влади, громадських організацій, засобів масової інформації

Березень щорічно

виконавчий комітет

У досуговому центрі міста Вугледар організовані заходи з нагородження суб’єктів підприємництва за високий професіоналізм у трудовій діяльності. Проведено у місті Прямий телефонний зв’язок з питань захисту прав споживачів. Проведено семінар-нараду: «Ознайомлення СПД з вимогами ЗУ «Про захист прав споживачів» протокол №1 від 19.03.2010.

 

 

Всього 10 заходів, виконано 10