Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут
2.1. Вугільна промисловість

Місто Вугледар характерне моноотраслевою структурою: розвита єдина галузь промисловості - вугільна.

На території міста працюють два вугільні підприємства: ВП «Шахта “Південнодонбаська № 3” ДП ДВЕК та ДП «Шахтоуправління “Південнодонбаське № 1”.

Річною Програмою передбачалось зменшення обсягів промислового виробництва на 13,5 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2010 р. склав 416,6 млн. грн., у тому числі добувна – 399,6 млн. грн., виробництво та розподіл електроенергії, газу та води (тепло енергії) – 17,0 млн. грн. Програма виконана на 70,9 %.

 

Видобуток вугілля шахтами міста склав 1161,0 тис. тонн, що складає 74,9 % від заданого Програмою на рік та 69,1 % до минулого року. Видобуток по підприємствам склав:

  • ш/у “Південнодонбаське” №1 – 660,0 тис. тонн
  • шахта ”Південнодонбаська” № 3 – 501,0 тис. тонн.

Програмою розвитку гірничих робіт  на 2010 рік передбачалось введення 5 лав-1 зах.”біс” лави пл. С10/2, 17 схід. лави пл. С10/2, 61 схід.лави пл. С10/2, 14 зах. лави пл. С18, 5 західної лави пл.. С10-2. Але в зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування на технічне переоснащення обладнання у 2010 році та браком власних коштів,було введено в роботу лише 2 лави- 1 зах.”біс” лави пл. С10/2, 17 схід. лави пл. С10/2.

Обсяг готового вугілля склав 378 тис. тонн, що складає 28,2 % до Програми, до відповідного періоду минулого року  складає 60,2 %.

 

75

Програмою на рік передбачено виконання 10 заходів, що матимуть найбільш суттєвий вплив на економіку міста. Фактично виконано 5 заходів на 51381,0 тис. грн.

 

Загальноекономічні  показники  по  м. Вугледар

Галузі промисловості
Завдання Програми

2010 рік

2010 р.

обсяг

виробн.

Темпи

росту до

2009 р.

факт виконання

%

виконання

темп росту

до 2009 р.

Вугільна промисловість:

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств   – всього

587,8

х

416,6

70,9

х

- вугільна галузь

575,6

Х

399,6

69,4

х

-виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

12,2

х

17

139,3

х

Вугілля рядове, тис. т.

1550

92,3

1161

74,9

69,1

Вугілля готове , тис. т.

1340

121,0

705

52,6

63,6

 

2.2. Розвиток земельних відносин

В місті на обліку знаходиться всього 532 га земель, в тому числі:

- сільськогосподарські землі - 175 га, що складає 33 % від загальної площі міста, з них рілля –  143 га , 32 га – багаторічні насадження.

Фактично на території міста вільних земельних ділянок для подальшої передачі їх в  оренду (продаж) під будівництво, розміщення об’єктів підприємства не має.

Основними платниками земельного податку є такі великі підприємства, як шахти “Південнодонбаська №1”(близько 90% території знаходиться на землях Вугледарської міської ради) та “Південнодонбаська №3” (36% території знаходиться на землях Вугледарської міської ради).

Програмою на 2010 рік передбачалось виконання 1 заходу на 30 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету.

У звітному періоді захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

 

2.3. Науково-технічний та інноваційний розвиток

Основною метою науково - технічного розвитку є розроблення та реалізація системи проектів і заходів, які забезпечать формування інноваційної моделі економіки, прискорене зростання науково-технічного і виробничого потенціалу, сталий розвиток міста та високий рівень життя населення.

Рішенням Вугледарської міської ради від 24.10.2007/5-25-19 був затверджений План інноваційного розвитку міста Вугледара на 2008-2012 роки.

На 2010 рік до Плану інноваційного розвитку міста Вугледара на 2008-2012 роки включені наступні підприємства і заклади:

-          ВП «ШУ «Південнодонбаське №3»;

-          КП «Вугледартепломережа»;

-          Міський відділ освіти.

 

Перспективним напрямком для ВП «ШУ «Південнодонбаське №3» є формування на основі вугледобувного підприємства енергетичного комплексу, де можливо було б створити замкнуту систему з кінцевим продуктом у виді електроенергії та теплоенергії. Використання газу метану від дегазації, яке впроваджується на шахті, є визначеним рухом у цьому напрямку.

В заходи інноваційного розвитку шахти на 2010 рік  включено:

- використання робіт згідно робочого проекту «Реконструкція системи дегазації шахти «Південнодонбаська №3» з використанням метану» яким передбачено: заміна магістральних дегазаційних трубопроводів, монтування додаткових, розширення поверхнева вакуум-насосної станції, монтаж контейнерної газоутилізаційної установки КГУУ-5/8;

-              впровадження в експлуатацію апаратнопрограмного комплексу аерогазового контролю інформаційного (КАГІ.

Згідно Додатка 20 до наказу Мінвуглепрому від 05.03.2009 №88 «Перелік інвестиційних проектів Кіотського протоколу підприємств вугільної промисловості» на ВП "Шахта "Південнодонбаська №3" ДП «ДВЄК» передбачається впровадження інвестиційного проекту-утилізація шахтного метану. Мета проекту - підвищення безпеки праці, модернізація котельної, заміна використання вугілля на шахтний метан, реконструкція дегазаційних систем, отримання теплової та електричної енергії, зменшення викидів парникових газів . Загальна вартість проекту згідно наказу МВП України 17 млн грн..

Розпорядженням ДП «ДВЄК» (лист №2-85 від 25.03.09) та завданням на проектування виданим ВП "Шахта "Південнодонбаська №3" ВП «ПКБ» ДП «ДВЄК» розробило робочий проект «Реконструкція системи дегазації шахти «Південнодонбаська №3» з використанням метану» яким передбачено: заміна магістральних дегазаційних трубопроводів,монтування додаткових, розширення поверхової вакуум -насосної станції, монтаж контейнерної газоутілізаційної установці КГУУ -5/8.

Метою цього проекту є перехід усіх підземних ділянок на дегазацію поверховою вакуум-насосною станцією, підвищення ефективності дегазації, утилізація шахтного метану за допомогою контейнерної газоутілізаційної установці КГУУ -5/8 отримання фінансових джерел, наданих Кіотским протоколом з метою подальшого розвитку утилізація каптованого метану на шахті отримання у режимі когенерації теплової та електричної енергії згідно наказу МВП України.

Згідно того ж наказу МВП п 6.4 де говориться: «...сприяти впровадженню: систем протиаварійного захисту, а саме СКБ, систем гучномовного оповіщення про аварії, комплексів аерогазової інформації типу КАГІ, систем автоматизованого управління конвеєрними лініями САУКЛ, а також вимогам ТУ Держгірпромнадзору по Донецький області, враховуючи незадовільний стан стояків прийому інформації СПІ-1 (5 шт.) ремонт яких неможливий в зв'язку з тим, що вони зняті з виробництва як морально застарілі, прийняте рішення впровадити на шахті КАГІ.

В заходи інноваційного розвитку комунального підприємства «Вугледартепломережа» на 2010 рік включено реконструкцію котельні (заміна газових горілок котла ПТВМ-30м №4).

 

Головною задачею науково-технічного розвитку освіти є використання сучасного комп'ютерного обладнання і технологій для навчання учнів, у першу чергу учнів профільних класів. Для цього необхідно створення в кожній освітній установі 2-3х кабінетів комп'ютерних технологій, які повинні бути забезпечені сучасними комп'ютерами, мультимедійним проектором, проекційним екраном, інтерактивними дошками, підключення до мережі ІNТЕRNЕТ, що забезпечить повноцінне навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій.

Створення центру дистанційного навчання в місті необхідно для створення умов на реалізацію права кожного учня незалежно від міста проживання, стану здоров’я та інших причин на однакові можливості для здобуття освіти, забезпечення доступності різних джерел інформації через телекомунікаційні мережі і систему Інтернет; навчання учнів самостійно здобувати потрібну інформацію, знаходити шляхи її раціонального використання.

 

За 2010 рік частково виконувались 2 заходи на ВП «ШУ «Південнодонбаське №3».

 

2.4. Енергозбереження

Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної політики держави, є  важливим чинником впливу на стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями. Реалізація потенціалу енергозбереження передбачає виведення з роботи морально застарілого, зношеного устаткування, впровадження нових технологій, обладнання і побутових приладів.

З метою досягнення найбільшої ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів рішенням Вугледарської міської ради від 18.12.2007/-27-15 затверджена Програма „Енергозбереження” м. Вугледар Донецької області до 2010 року.

Вугільна промисловість. Основу економіки міста Вугледар складають підприємства вугільної промисловості. На території міста розташовані 2 вугільних підприємства.

Житлово-комунальне господарство. В місті Вугледар знаходяться 3 підприємства житлово-комунального господарства.  Житловий фонд міста складається з 87 будинків: 44 будинки – 5-ти поверхові, 43 будинки – 9-ти та 10-ти поверхові. Всі будинки благоустроєні: мають холодне водопостачання, газ, централізоване опалення, багатоповерхові обладнані ліфтами. Централізована система теплопостачання міста здійснюється від міської котельні, яка в якості палива використовує природний газ.

5 підприємств міста, в яких установлена потужність обладнання складає 100 кВт., або споживання енергоносіїв складає 1000 т.у.п. в рік (згідно нормативів) мають енергетичні паспорта. Підприємства житлово-комунального господарства обладнані 4 лічильниками холодної води, 1 лічильником теплової енергії, 2 лічильниками холодної води, міська котельня - 1 газовим лічильником. В цілях економії води населенням міста станом на 01.01.2011 року  встановлено 5249 квартирних лічильника на холодну воду, що становить 77,4 % від всіх квартир міста. За рахунок коштів мешканців будинків та бюджетних коштів станом на 01.01.2011 року встановлено в 78 житлових будинках 111 будинкових лічильників теплової енергії, що складає 90 % всього житлового фонду.

Житлові будинки станом на 01.01.2011 року обладнані 40 лічильниками холодної води з встановленням їх на вводах в будинки за рахунок державних коштів. В 2010 році передбачалося заходами Програми реформування житлово-комунального господарства оснащення житлових будинків 7 лічильниками холодної води. Бюджетні кошти на їх встановлення не надходили.

З метою покращення загальної ефективності енергозабезпечення (тепло- та електрозабезпечення) м. Вугледар, скорочення викидів парникових газів, охорони навколишнього середовища, скорочення споживання природного газу, відновлення системи гарячого водопостачання в місті Вугледар на сьогодення розроблені технічні звіти: «Енергетичне  обстеження бюджетної сфери м. Вугледар» та «Розроблення енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Вугледар Донецької області на період до 2020 року».

Вищевказані звіти розроблені комунальним підприємством «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна Компанія» для втілення проекту «Модернізація системи теплопостачання в м. Вугледар  Донецької області за рахунок утилізації тепловими насосами низькопотенціального тепла шахтних вод, вод систем оборотного водопостачання, вентиляційних викидів, а також териконів на базі  шахт «Південно донбаська  №1,3.

Проект модернізації системи теплопостачання передбачає будівництво енергетичного комплексу, до складу якого входять когенераційна установка на природному газі (2 модулі) з піковими котлами на генераторному газі та система теплонасосних станцій з утилізацією низькопотенційного тепла на очисних спорудах м. Вугледар, з шахт Південнодонбаська № 1,3 з вартістю розробки та впровадження 449,0 тис. грн..

Бюджетні установи. В місті працюють 21 бюджетна організація та установа, з них

- міського бюджету       -  9

- державного бюджету  - 12

Природний газ в бюджетних організаціях відсутній.

Для найбільшої економії енергоносіїв організації та установи місцевого бюджету оснащені лічильниками теплової енергії та холодної води на 100%.

Організації та установи державного бюджету обладнані:

водолічильниками на 53%

теплолічильниками  на 30%

В зв’язку з відсутністю бюджетних коштів та скрутним фінансовим становищем підприємств,  впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах та установах міста Вугледар у звітному періоді 2010 року проводилось  в основному за рахунок удосконалення систем та установок, упорядкування роботи обладнання, підвищення ефективності роботи установок на підприємствах вугільної промисловості, а також за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів підприємств ЖКГ міста Вугледар у 2007-2008 роках.

 

2.5. Поводження з відходами як вторинною сировиною

Реалізація Регіонального стратегічного плану управління твердими побутовими відходами в Донецькій області у місті Вугледарі здійснюється за наступними напрямами:

 

*  «Заходи щодо вдосконалення системи збору відходів і заготівлі вторинної сировини»

 

З метою виконання даного заходу з міського бюджету щорічно виділяються кошти на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів, що утворюються в результаті життєдіяльності населення. За станом на 01.01.2011 на балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг», яке надає послуги щодо утримання житлових будинків та прибудинкової території, знаходиться 189 контейнерів. Контейнери встановлені на спеціально обладнаних майданчиках. В 2010 році придбано 39 контейнерів, що на 23 контейнери більше, ніж в 2009 році.

 

Тверді побутові відходи, які видаляються з території міста розміщуються на полігоні № 4 комунального автотранспортного підприємства «Санітарна очистка Петровського району м. Донецька».

У місті постійно проводиться робота з виявлення та ліквідації стихійних звалищ. У 2010 році виявлено 43 стихійних звалищ, з яких видалено 283 м3.

 

*  «Заходи щодо забезпечення механізму реалізації Плану»

З метою забезпечення достовірного обліку потоків ТПВ і платежів за надані послуги на 100%, підприємством, що надає послуги з видалення ТПВ, придбана та встановлена комп’ютерна техніка.

З метою оптимізації системи сплати за надані послуги з видалення ТПВ рішенням виконавчого комітету від 19.11.2003 № 495 з 01.04.2004 тариф на видалення ТПВ виведено з квартплати.

Загальна характеристика стану поводження з відходами

Відходи в місті утворюються  в результаті господарської діяльності підприємств міста та населення.

Підприємствами, які утворюють і розміщують відходи є: державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (на породному відвалі), відокремлений підрозділ «Шахта «Південнодонбаська № 3” Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» (на породному відвалі), товариство з обмеженою відповідальністю «Південтрансбуд» (на об’єктах для тимчасового зберігання), Комбінат комунальних підприємств (на мулових майданчиках).

Видалення твердих побутових відходів з території міста здійснюється комунальним підприємством «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» двома сміттєвозами.

Збирання твердих побутових відходів здійснюється у контейнери обсягом 0,75 м3 встановлених на спеціальних майданчиках. Централізоване складування ТПВ за 12 місяців 2010 року здійснювалося на полігоні № 4 комунального автотранспортного підприємства «Санітарна очистка Петровського району м. Донецька».

З метою зменшення складування породи на породних відвалах відособленим підприємством „Шахта Південнодонбаська № 3” продовжується виконуватися захід, розпочатий з 2000 року: „Закладка породи у вироблений простір шахт”. В 2010 році у вироблений простір шахти закладено 24,8 тис.т. породи (план — 50,0 тис.тон). Фінансування цього заходу здійснюється за рахунок собівартості.

Промислові відходи, в тому числі порода, складуються на породних відвалах вугільних підприємств.

 

Обсяги накопичення, утворення та використання відходів

 

На полігон № 4 комунального автотранспортного підприємства «Санітарна очистка Петровського району м.Донецька» видалено 27,8 тис.куб.м твердих побутових відходів.

Шлакові відходи вугільної котельні очисних споруд та шахт використовуються для посипання доріг під час ожеледиці.

Площа земель, зайнятих під відвалами, перелік основних підприємств,

які утворюють та утилізують відходи

 

Місцями складування відходів в місті є:

для промислових відходів – 3 породних відвала

для побутових відходів - полігон № 4 комунального автотранспортного підприємства «Санітарна очистка Петровського району м.Донецька»

Площа земель, зайнятих під породними відвалами становить 717,5 тис.кв.м.

Із трьох породних відвалів, два відвала (старий і новий) відносяться до шахти «Південнодонбаська № 1», один відвал відноситься до шахти «Південнодонбаська № 3».

Старий породний відвал шахти «Південнодонбаська №1» не експлуатується, складування породи здійснюється на новому породному відвалі, площею 131,2 тис.кв.м, на який  в 2006 році розроблено та погоджено «Паспорт місця видалення відходів на породний відвал», реєстраційний номер № 139, дата реєстрації – 13.03.2006

Основними підприємствами, які утворюють відходи є: державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», відокремлений підрозділ «Шахта Пвденнодонбаська № 3» ДП «ДУЕК», Комбінат комунальних підприємств та товариство з обмеженою відповідальністю «Південтрансбуд».

Послуги щодо видалення твердих побутових відходів з міста надає комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

На території міста прийомних пунктів металобрухту та макулатури не зареєстровано.


2.6. Сфера послуг

На ринку послуг міста функціонує 9 підприємств-юридичних осіб та їх відокремлених структурних підрозділів.

Обсяг реалізованих послуг підприємствам, установам, населенню склав 25,9 млн. грн., що у фактичних цінах на 14 % менше, ніж у минулого році. Виконання Програми складає 75,3 %. Найбільше скорочення послуг відбулося в сфері транспорту (вантажні перевезення промисловим залізничним транспортом). Причиною такого скорочення є зменшення обсягів видобутку вугільними підприємствами міста, яким надаються ці залізничні послуги.

Обсяг реалізованих послуг населенню склав 7,2 млн. грн., або 100 % до  рівня минулого року та 27,7 % від загального обсягу. Виконання Програми складає 88,9 %.

У структурі обсягу реалізованих послуг 65,1 % займають послуги з діяльності транспорту, 26,9 % припадає на операції з нерухомим майном, 4,3 % - на діяльність пошти та зв’язку, 1,9%- на надання індивідуальних послуг, 1,0 % - на діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 0,8% - на освіту.

Побутові послуги населенню міста здійснюють 6 юридичних осіб та 32 фізичні особи. Програмою економічного і соціального розвитку передбачалось виконання 3 заходів розвитку сфери послуг міста, виконано 3 заходи на 60 тис. грн., що складає 100% від запланованого на рік.

Очікуваний обсяг побутових послуг склав 1336,1 тис. грн. Розширення мережі підприємств побутового обслуговування, реконструкція об’єктів не відбувалася.

 

Загальноекономічні показники

Найменування

 

Програма

2010 р.

2010 рік

факт

виконання

%

виконання

темп

росту

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, млн. грн.

34,4

25,9

75,3

86,0

Обсяг побутових послуг, наданих населенню, млн. грн.

8,1

7,2

88,9

100,0

 

2.7 Формування конкурентного середовища

Протягом звітного періоду не приймалися акти органів місцевого самоврядування які б підлягали погодженню з Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

З метою підтримки та захисту конкуренції мережа підприємств проводяться семінари для ознайомлення суб’єктів господарювання з новим у законодавстві. Організовуються та проводяться виставки продажу.

Організовуються навчання безробітних, філіями банків ті кредитними спілками надається одноразово фінансова підтримка бажаючим зайнятися підприємницькою діяльністю.

Документи дозвільного характеру видаються тільки через дозвільний центр.        Встановленням сертифікованих в Україні приборів обліку гарячої та холодної води займаються Комунальне Підприємство “Керуюча компанія з житлово–комунальних послуг Вугледарської міської ради”. Прибори обліку по воді встановлює комбінат комунальних підприємств. Прибори обліку тепла встановлює Донецький техприлад та СПД Фоменко. Комбінат комунальних підприємств встановлює прибори обліку по воді на зовнішніх інженерних мережах водопостачання. Прибори обліку тепла встановлює Донецький техприлад.

За звітний період було створено та зареєстровано два об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Працівниками виконавчого комітету постійно проводиться роз’яснювальна робота по створенню об’єднань співвласників житла.