1. Оцінка соціально-економічної ситуації в місті

2. Забезпечення умов для сталого економічного розвитку

2.1. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

2.2. Податково-бюджетна діяльність

2.2.1. Податкова політика

2.2.2. Бюджетна політика

2.3. Регуляторна діяльність та розвиток підприємництва

2.4. Розвиток внутрішнього споживчого ринку, захист прав споживачів

2.5. Інвестиційна діяльність

2.6. Науково-технічна та інноваційна діяльність

2.7. Розвиток земельних відносин

3. Модернізація виробництва та інфраструктури

3.1. Вугільна промисловість

3.2. Розвиток сфери послуг

3.3. Енергозбереження

3.4. Формування конкурентного середовища

4. Створення середовища комфортного для проживання населення

4.1. Ринок праці, зайнятість населення

4.2. Доходи населення та заробітна плата

4.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

4.4. Соціальний захист населення

4.5. Розвиток гуманітарної сфери

4.5.1. Охорона здоров’я населення

4.5.2. Освіта

4.5.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

4.5.4. Культура

4.5.5. Фізичне виховання та спорт

4.6. Розвиток житлово-комунального господарства

4.7. Забезпечення законності та правопорядку

4.8. Охорона навколишнього природного середовища

4.9. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4.10. Розвиток інформаційного простору

4.11. Житлове будівництво