Виконання програми економічного і соціального розвитку за 2010 р.

 

1. Оцінка соціально-економічної ситуації в місті

 

2. Створення сприятливих умов для забезпечення економічного зростання

2.1     Вугільна промисловість

2.2  Розвиток земельних відносин

2.3  Науково-технічний та інноваційний розвиток

2.4  Енергозбереження

2.5  Поводження з відходами як вторинною сировиною

2.6  Сфера послуг

2.7  Формування конкурентного середовища

 

3. Підтримка малого і середнього бізнесу

3.1  Регуляторна політика та розвиток підприємництва

3.2  Розвиток внутрішньої торгівля

3.3  Захист прав споживачів

 

4. Ресурсне забезпечення заходів Програми

4.1  Інвестиції в економіку міста

4.2  Фінансовий стан суб’єктів господарювання

4.3  Податково-бюджетна діяльність

4.3.1     Податкова політика

4.3.2     Бюджетна політика

 

5. Розвиток людського ресурсу та соціальна захищеність населення

5.1  Ринок праці, зайнятість населення

5.2  Доходи населення та заробітна плата

5.3  Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

5.4  Охорона здоров’я населення

5.5  Освіта

5.6  Підтримка сім’ї, дітей та молоді

5.7  Культура

5.8  Фізичне виховання та спорт

5.9  Соціальний захист

5.10    Житлово-комунальне господарство

5.11    Розвиток інформаційного простору

 

6. Забезпечення безпечної життєдіяльності людини

6.1  Забезпечення законності та правопорядку

6.2  Охорона навколишнього природного середовища

6.3  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

6.4  Охорона праці